Chef utan förtroende

Om du ska bli framgångsrik som chef behöver du ha mandat från den grupp du leder. Men du behöver också kunna lita på att dina medarbetare utför sina uppdrag.

Lyssna på avsnittet via Spotify

Det handlar om förtroende i detta avsnitt av Chefsrådgivarna. Vad händer när förtroendet raseras och hur ska du agera för att få tillbaka förtroendet?

Ledarnas chefsrådgivare Anna Widing ger råd tillsammans med Ledarnas chefsutvecklare Annika Pernikliski.