Enskilda överenskommelser

Varför är enskilda överenskommelser vanliga för chefer och vad bör du tänka på innan du skriver under en sådan överenskommelse?

En anställning kan avslutas på olika sätt och när det gäller chefer är det vanligt att det sker genom att arbetsgivaren och berörd chef upprättar en enskild överenskommelse om att gå skilda vägar.

Överenskommelsen innebär ofta att chefen får ekonomisk kompensation i utbyte mot att inte yppa innehållet eller andra utfästelser i överenskommelsen.
Ledarnas chefsrådgivare Per Karseland är på plats i studion för att diskutera enskilda överenskommelser. Han delar även med sig av vanliga frågor som Ledarnas medlemmar hör av sig till chefsrådgivningen med när det gäller kompensation och hantering av konkurrensklausuler under uppsägningstiden.

Programleder gör Ledarnas ledarskapsutvecklare Anki Udd.