Interimschefen: På plats när det behövs

Vad innebär det att vara interimschef? Varför väljer allt fler organisationer en tillfällig lösning? Hur påverkar det ledarskapet?

Det blir allt vanligare att företag och organisationer väljer att ta in tillfälliga chefer, så kallade interimschefer. Det kan exempelvis bero på att det uppstått en lucka som behöver fyllas tills dess att en ny chef rekryterats.

Ledarnas chefsrådgivare Thomas Magnusson diskuterar arbetslivet som interimschef och bjuder även på några tips till dig som är intresserad av interimsuppdrag.

Programleder gör Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.