Kärlek på jobbet

En av tio svenskar har hittat sin partner på jobbet. Men frågan är om kärlek på jobbet är friktionsfritt. Och hur går det om en chef och en medarbetare inleder en relation? Lyssna på Chefsrådgivarna om kärlek på jobbet.

I det här avsnittet får duvägledning i hur du som överordnad ska agera om en chef och en medarbetare inleder en relation. Det handlar också om vad dukan och får göra när det uppstår gnissel mellan två medarbetare som tidigare funnit varandra. Och var går egentligen gränsen mellan privatliv och arbetsliv?

Gäst i avsnittet är Carin Dannert, verksamhetskonsult på Heartpace AB och medförfattare till boken Sex på jobbet – en ledarskapsfråga! Du hör henne tillsammans med chefsrådgivare Ove Ekerbring och programledare Anki Udd.

Inspelad 2018.