Kränkande särbehandling

Att bli orättfärdigt behandlad, förnedrad eller på andra sätt kränkt är en garanterad väg utför i arbetslivet. Men vad menar vi med kränkande särbehandling? Är jag behandlad på ett kränkande sätt om min chef inte är nöjd med min arbetsinsats? Eller blir kanske du som chef kränkt om du får negativ återkoppling i en medarbetarundersökning?

Om du som chef blir anklagad för att utsätta någon för kränkande särbehandling eller om du själv upplever dig utsatt – vad ska du göra då?

Ledarnas chefsjurist Sara Kullgren och chefsrådgivare Anna Widing svarar. Programledare är Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna.