Leda olikheter

Tallink Siljas vd Marcus Risberg i samtal med programledare Anki Udd, om att leda medarbetare utifrån deras egna behov, förväntningar och egenskaper, men mot samma mål.

Alla medarbetare har sina individuella egenskaper, förväntningar, förmågor och behov. De kan vara unga och äldre, män och kvinnor, kort och lång erfarenhet i jobbet, ha olika kulturell bakgrund, olika religions- och livsåskådning. Några är kanske eftertänksamma och andra impulsiva. Så hur får du en grupp med olika behov att fungera tillsammans och jobba mot verksamhetens mål?

Chefsrådgivarna gästas av Tallink Siljas vd Marcus Risberg. Programledare är Anki Udd och chefsrådgivare Maud Harberg ger dig konkreta tips och råd. Maud pratar bland annat om hur långt du behöver gå för att tillmötesgå individuella behov och hur du undviker att åldersdiskriminera.

Inspelad 2018.

  • Läs om bland annat konflikthantering och grupputveckling på våra sidor om att Leda medarbetare.
  • Fler chefstips? Här hittar du alla avsnitt av Chefsrådgivarna.