Med sikte på ledningsgruppen

Avsnittet för dig som strävar efter att ingå i ledningsgruppen – eller du som redan är där men upplever att samarbetet kan förbättras.

Strävar du, som chef, efter att vara en del av din organisations ledningsgrupp? Kanske ser du möjligheterna att få ökat inflytande och ett större gehör för just din verksamhet? Eller kanske ingår du redan i en ledningsgrupp men upplever att ni inte riktigt kommer framåt?

Ledarnas chefsrådgivare Thomas Magnusson har själv erfarenhet av att ingå i ledningsgrupp. Han pratar om rollen som ledare i ledningsgrupp och vilken påverkan ledningsgruppen har på organisationen.

Tillsammans med programledare Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna, diskuterar han också utmaningar och möjligheter, till exempel svårigheter att fatta strategiska beslut och att hantera relationer.