Prestation och lön: Hur hänger det ihop?

I detta poddavsnitt diskuterar vi lön och lönesättningens komplexitet. Hur hänger lön och prestation ihop, egentligen?

I Ledarnas centrala lönebildningsavtal finns inga överenskomna lönenivåer utan fokus ligger istället på en lokal lönebildning där din insats, prestation och hur ditt ledarskap utövas ska bedömas. Så hur vet du, som omfattas av Ledaravtalet eller något av löneavtalen inom offentlig sektor, vad du kan förvänta dig kring din löneprocess och ditt lönesamtal?

Du har säkert hört begreppet “märket” användas i avtalsrörelser. Ledarnas lönestrateg Peder Bertilsson förklarar varför märket inte ska tillämpas på chefer som är medlemmar i Ledarna och omfattas av våra löneavtal och vilka utmaningar det kan leda till.

Diskussionen berör också vanliga frågor och missförstånd som chefer kan ha kring hur löner sätts. Till exempel pratar vi om förväntningar skapade i vår omvärld och utmaningen när arbetsgivare inte helt förstår innebörden av löneavtalen.

Gäst i podden är även Ledarnas chefsrådgivare Per Karseland. Programledare är Ledarnas chefsutvecklare Anki Udd.