Ta kontroll över det hybrida ledarskapet

Vad gör du som chef när Olle, som skaffat hund, vill fortsätta jobba hemifrån på heltid? Emil tycker att alla ska vara på jobbet eftersom det är viktigt för sammanhållningen i gruppen och Sabrina vill gärna jobba hemifrån ibland, men har inte förutsättningar i hemmet för att göra det. Camilla å sin sida har tydligt tagit ställning mot vaccinering och Zoran vill inte vara på kontoret om inte alla är vaccinerade.

Den framtida arbetsplatsen väcker frågor och funderingar som vi resonerar kring i det här avsnittet av Chefsrådgivarna. Medverkar gör Ledarnas experter: Anki Udd, ledarskapsutvecklare, Anna Widing, chefsrådgivare, och Sara Kullgren, chefsjurist.

Checklista vid frivilligt distansarbete