Utvecklas med feedback

Ditt ledarskap är i ständig förändring i takt med din egen personliga utveckling. I det här avsnittet tar Chefsrådgivarna ett steg bort från kurser och böcker och fokuserar på hur du och hela din organisation kan utvecklas med hjälp av feedback.

Att systematiskt arbeta med feedback, eller återkoppling, har av vissa kallats för en trend. Men vad ligger egentligen i begreppet och hur kan du använda dig av feedback i din chefsroll? Lär dig att skilja på beröm och positiv feedback, och få koll på när du ska be om feedback och när det är läge att du själv ger återkoppling till någon annan.

Chefsrådgivare: Anne Brydolf, Ledarna. Programledare: Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Avsnittet spelades in i september 2022.