Visselblåsning

Sedan december 2021 finns en lag om skydd för visselblåsare. Hur fungerar visselblåsarlagen i praktiken? Det reder vi ut i detta avsnitt av Chefsrådgivarna.

I december 2021 trädde lagen om skydd för visselblåsare i kraft. Offentliga arbetsgivare med fler än 50 anställda och privata företag med över 250 anställda blev då skyldiga att inrätta en visselblåsarfunktion där medarbetarna kan anmäla missförhållanden eller oegentligheter i arbetsrelaterade sammanhang av allmänt intresse.

Två år senare, i december 2023, utvidgas lagen till att omfatta alla företag med över 50 anställda. Lagens syfte är att skydda den som gör en anmälan från att drabbas av repressalier.

Vad är egentligen “allmänt intresse”? Hur fungerar visselblåsarlagen i praktiken?

Medverkar gör Ledarnas chefsrådgivare Thomas Magnusson och Ledarnas chefsjurist Daniel Falk. Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna, är programledare.