Ewa Skoog Haslum, Sveriges marinchef

Ewa Skoog Haslum har som Sveriges marinchef tagit sig till toppen i en av de mest mansdominerade organisationerna. Försvarsmakten står just nu dessutom inför en stor upprustning. Verksamheten måste kunna anpassas till mycket snabba händelseutvecklingar och samtidigt balansera ett långsiktigt perspektiv.

Lyssna på avsnittet via Spotify

För Ewa är ledarskapet en mycket viktig ingrediens för den tillväxt som ska ske inom försvaret. Allmänhetens förtroende för Försvarsmakten är avgörande och hon ser att hela samhället kan dra nytta av det militära ledarskapet. Som ledare är Ewa orädd och vågar ifrågasätta processerna för att nå målen.

  • Hur leds en organisation som är i ständig beredskap för oväntade händelser?
  • Hur ska marinen utvecklas framåt?
  • Hur bygger man en sund och inkluderande kultur?
  • Och vilket råd ger hon till andra chefer som vill lyfta kvinnor i sin organisation?

Programledare är Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 19 maj 2021.