Gigi de Groot, ledarskapsexpert EU

Att jobba med ledarskap i en sammanslutning som EU, med 27 medlemsländer och troligtvis 27 olika ledarskapskulturer, är en utmaning som ledarskapsexperten Gigi de Groot nyligen tagit sig an. Hon stöttar 200 chefer och ledare på olika nivåer på EU:s motsvarighet till utrikesdepartement.

Lyssna på avsnittet via Spotify

Med sig i bagaget vid flytten från Sverige till Bryssel har Gigi en mångårig och bred erfarenhet av ledarskap och interkulturell kommunikation.

  • Vad är viktigast för att få en grupp medarbetare från olika kulturer att fungera optimalt?
  • Hur funkar det skandinaviska ledarskapet i en europeisk kontext?
  • Är det byråkratiskt att vara chef i en EU-institution?
  • Och hur kommer ledarskapet in som metod för att jobba med kulturella olikheter och interkulturella projekt?

Gigi de Groot har två nationaliteter, hon är både svenska och nederländska, och har bott i många länder genom åren. Hon har också varit vd för ett globalt bolag inriktat på interkulturell kommunikation.

Programledare är Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 1 november 2021.