Ida Karkiainen, civilminister (S)

Som civilminister ansvarar Ida Karkiainen (S) för regeringens samarbete med landets kommuner och regioner. Hon har i uppdrag att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för välfärdens medarbetare och användare, oavsett var i landet vi bor.

Lyssna på avsnittet via Spotify

I gränslandet mellan politik och förvaltningsorganisation finns en tendens att chefer ”offras” och köps ut och Ida ser att den politiska ledningen behöver ta sitt ansvar.

Enligt Ida behövs jämställdhet i alla led inom offentlig sektor. Hon har en oro över att få män söker sig till kvinnodominerade yrken.

  • Vad tänker Ida om de brister i välfärdens organisation som blev uppenbara under pandemin?
  • Hur vill hon motverka de otydliga gränsdragningar mellan regioner och kommuner som avslöjats?
  • Har chefer inom offentlig sektor rätt förutsättningar att leda?
  • Och varför blev en blandsallad i skolmatsalen startskottet på Idas politiska engagemang?

Ida Karkiainen blev vid 26 år Norrbottens yngsta riksdagsledamot när hon 2014 tillträdde som socialdemokratisk ledamot i kulturutskottet. Innan hon gjorde politisk karriär i Haparanda, där hon bland annat varit vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden och ledamot i kommunfullmäktige, studerade hon statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Sedan november 2021 är hon Sveriges civilminister.

Programledare är Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 3 maj 2022.

Våren 2022 möter du politiska ledare i en valspecial av podden. Det blir samtal om det politiska ledarskapets utmaningar och politikens ansvar för chefers förutsättningar i offentlig sektor.