Johan Knaust, vd, K2A Fastigheter

En ledare som prisats för sitt hållbarhetsarbete är Johan Knaust, vd på K2A Knaust & Andersson Fastigheter. Nyligen fick han priset Hållbart ledarskap 2022. Han är en innovatör som sätter tuffa mål och inte är rädd för att tänka nytt.

Lyssna på avsnittet via Spotify

För Johan Knaust är det viktigt att hållbarhetsarbetet är en del av kärnverksamheten och inte bara något som läggs till. Allt i verksamheten görs med ett hållbarhetstänk och hans bolag är först i världen med att få sina aktier klassade som gröna aktier, något som även påverkat andra branscher i positiv riktning.

  • Kan K2A nå målet att bli det första klimatpositiva fastighetsbolaget i Sverige?
  • Hur påverkas hållbarhetsarbetet nu i ekonomiskt sämre tider?
  • Vilket är Johans bästa tips till chefer som vill utmana trögrörliga processer?
  • Vilket råd ger han till de chefer som ska börja jobba med hållbarhet?

Programledare är Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 22 november 2022.