Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister

Märta Stenevi, jämställdhets- och bostadsminister samt språkrör för Miljöpartiet, har gjort en snabb politisk karriär efter sitt val att lämna näringslivet. Hon drivs av att kunna göra faktisk skillnad istället för att bara tycka.

Lyssna på avsnittet via Spotify

Det går långsamt för jämställdheten inom svenskt näringsliv. Än finns det mycket kvar att göra för att skapa mer jämlika förutsättningar. Alla vinner på att ha en jämställd arbetsplats, men jämställdhetsfrågorna har en tendens att glida undan i vardagen. När hotet om kvotering till bolagsstyrelser försvann bröts en positiv trend och Sverige har nu halkat efter i jämställdhetsarbetet jämfört med våra nordiska grannar. Även pandemin har påverkat jämställdheten.

  • Vad vill Märta göra för att få fler kvinnor på högre chefsposter?
  • Hur kan man snabba upp jämställdhetsarbetet i sin organisation?
  • Vilka verktyg behöver chefer och ledare för att möta klimatkrisens behov av omställning?
  • På vilket sätt har pandemin påverkat jämställdheten?

Programledare är Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 4 oktober 2021.