Suzan Hourieh Lindberg, vd The Social Few

Idag är det affärskritiskt att ha ett inkluderande ledarskap. Suzan Hourieh Lindberg, som är vd på tillväxtbyrån The Social Few och har stor erfarenhet av mångfaldsfrågor, förklarar varför. Vilka perspektiv saknar din organisation och vad kan du göra åt det?

Vilka vinster får en organisation av att mäta olika perspektiv istället för att koppla in känslor? Hur kan företag bättre spegla dagens Sverige? Och hur blir jag som ledare av med mina omedvetna fördomar?

Suzan Hourieh Lindberg menar att det är en överlevnadsfråga för företag och organisationer att jobba med mångfald. 25 procent av Sveriges befolkning har utländsk bakgrund och denna del står också för 80 procent av Sveriges befolkningsökning. Företag har helt enkelt inte råd att inte inkludera.

Det finns en tydlig koppling mellan de organisationer som inte mäter sina olika perspektiv och en låg effektivitet i mångfalds- och inkluderingsarbetet.

Ett inkluderande ledarskap är enligt Suzan det mest effektiva ledarskapet när det kommer till att uppnå affärsmålen. Som ledare behöver du vara nyfiken, ödmjuk och vänlig. Suzans intresse för mångfaldsfrågor väcktes tidigt och hon delar generöst med sig av sina erfarenheter från uppväxten.

Programledare är Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller. Avsnittet spelades in den 24 november 2020.