Ledarnas kurser har gett mig en kick!

Christer Nyqvist jobbar som supervisor på Volvo Cars i Torslanda. För honom har medlemskapet i Ledarna inneburit både utveckling som chef och ett bredare kontaktnät.

Porträtt Christer Nyqvist.

Varför är du medlem i Ledarna?

Hos Ledarna får jag hjälp i min utveckling som chef. De tillvaratar mina behov och kurserna ger mitt ledarskap en kick. Tidningen Chef är också väldigt informativ och läsvärd.

Vilka av Ledarnas tjänster har du nyttjat?

Jag har gått flera kurser och seminarier. Sedan har jag ringt chefsrådgivningen och är ofta inne på Ledarnas webbplats.

På vilket sätt har det hjälpt dig i din chefsroll?

Att jag fått ett brett kontaktnät och kan hjälpa mina yngre kollegor på ett bra sätt, då jag även är certifierad företrädare.

Varför skulle du rekommendera Ledarna till en chefskollega?

Ledarna tar hand om chefer i alla led och det finns en bred kompetens på lokal och central nivå, jag känner mig aldrig ensam. Idag jobbar jag som supervisor och har tidigare facklig erfarenhet. På mitt skift har jag lockat över fyra andra chefer till Ledarna!

Kostnadsfria kurser och seminarier


Utveckla ditt ledarskap med oss. Våra kurser ges över hela landet och inom många olika ämnen.

Bli medlem

Se vårt kursutbud