Underlag vid lönefordran

Jag har inte fått min lön. Vad behöver jag skicka till Ledarna för att få hjälp?

Svar

Följande dokumentation ska skickas in som bilagor i kontaktformuläret:

  • Ifylld mall för lönefordran.
  • Anställningsavtal eller motsvarande beskrivning av muntligt avtal.
  • Lönespecifikationer – till exempel de senaste två månadernas specifikationer eller annars relevanta månaders specifikationer.
  • Bonus- och/eller provisionsavtal.
  • Kvitton avseende utlägg för omkostnader i tjänsten (scannade och sparade som pdf).

Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.