Lönefordran – om du inte fått din lön

Om du inte får din lön från din arbetsgivare, ska du agera direkt. Dröjer du med att sammanställa ett underlag för att driva in lönefordran riskerar du att gå miste om ersättning som du har rätt till.

Du kan ta hjälp av Ledarna för att driva in din lönefordran, det är en tjänst som ingår i ditt medlemskap. För att vi ska kunna hjälpa dig, behöver du ta fram ett detaljerat underlag som du sedan skickar till oss.

Längre ner på sidan hittar du den mall för lönefordran som du använder.

1. Du får inte din lön – ta reda på varför

För att driva in en lönefordran behöver du först ta reda på varför du inte fått betalt. Prata med din arbetsgivare eller skicka ett e-postmeddelande där du kortfattat beskriver vilket krav du har och där du ber arbetsgivaren att omgående betala eller förklara varför betalning inte sker.

2. Arbetsgivaren betalar inte – ta fram underlag för kravet

Gör i ordning det underlag som behövs för att en lönefordran ska kunna drivas. Använd vår mall för lönefordran.

För att vi ska kunna hjälpa dig behöver vi följande uppgifter:

  • Arbetsgivarens (företagets eller organisationens) namn, organisationsnummer och fullständig adress. Arbetsgivaren framgår av anställningsavtalet. Det är inte alltid samma företag som står på din lönespecifikation.
  • Uppgift om vilket belopp som arbetsgivaren är skyldig dig.
  • Vad avser beloppet? Exempelvis: lön, provision, bonus, semesterersättning, pensionspremier.
  • Hur beloppen räknats fram. Finns villkor eller beräkningsgrund för betalning i anställningsavtalet, i lag eller i kollektivavtal?
  • När beloppen skulle ha betalats, det vill säga fordringarnas förfallodag.

Sammanställ lönefordran och skicka den till oss via kontaktformuläret tillsammans med de underlag du använt för att ta fram uppgifterna, till exempel:

  • Anställningsavtal. För uppgift om arbetsgivare och villkor i anställningen.
  • Lönespecifikation. För uppgift om nuvarande månadslön, semesterrätt samt kvarvarande semester.
  • Bonusavtal.
  • Underlag från pensionsförsäkringsbolag.

Mall för lönefordran

Använd vår mall för lönefordran. Då är du säker på att få med alla uppgifter som vi behöver för att vi ska kunna hjälpa dig. Ladda ner mallen och spara den på din dator innan du börjar fylla i uppgifter.

Konkurs

Vad som händer när din arbetsgivare går i konkurs läser du om på vår sida Konkurs och ekonomiska problem.