Vad händer när Ledarna fått in ditt underlag?

Processen för att driva in en lönefordran ser olika ut beroende på om arbetsgivaren bestrider kravet eller inte.

Först får du en bekräftelse på att vi har tagit emot din begäran om hjälp att driva in din fordran och besked om vilken chefsrådgivare som är din handläggare.

Handläggaren går igenom de inskickade beräkningarna och övrigt underlag. Om allt underlag som behövs för att framställa ett krav mot arbetsgivaren har skickats in, kommer chefsrådgivaren att kontakta din arbetsgivare och skicka ett kravbrev. Saknas information återkommer chefsrådgivaren till dig.

Är informationen du lämnat till oss komplett, kan du räkna med att det tar upp till en vecka innan vi har hunnit kontakta arbetsgivaren och återkopplar till dig.

Mall för lönefordran hittar du här. Använd den för att vara säker på att få med de uppgifter vi behöver.

Därefter kan processen se olika ut, beroende på om arbetsgivaren bestrider kravet eller inte. Du får information om varje steg i processen via e-post.

Om arbetsgivaren bestrider fordran

Steg 1: Förhandling

Om arbetsgivaren anser att ditt lönekrav är felaktigt begär vi förhandling. Vid förhandlingen diskuterar vi våra respektive uppfattningar och försöker komma fram till en lösning.

Du behöver inte vara med på förhandlingen men får besked om hur den går av din förhandlare.

Steg 2: Ansökan om stämning

Om vi inte är överens efter förhandlingarna och det finns goda möjligheter att driva in lönen kan vi överväga att stämma arbetsgivaren. Domstol får då avgöra om du har rätt till lönen eller inte.

Om arbetsgivaren inte har invändningar

Steg 1: Betalningsuppmaning

Om arbetsgivaren inte har några invändningar, men ändå inte betalar ut lönen, skickar vi en betalningsuppmaning med konkurshot.

Steg 2: Ansökan om konkurs

Om arbetsgivaren trots betalningsuppmaningen inte betalar enligt kravet kan vi ansöka hos tingsrätten om att försätta arbetsgivaren i konkurs.

Steg 3: Lönegaranti

Försätts arbetsgivaren i konkurs kan du ha rätt till ersättning från den statliga lönegarantin. Lönegarantin kan ersätta lönefordringar som har tjänats in tre månader före konkurs- eller rekonstruktionsansökan och en månad efter konkurs- eller rekonstruktionsbeslutet. För att du inte ska gå miste om ersättning som du har rätt till, är det därför viktigt att du agerar snabbt.

Du kan inte få lönegaranti för mer än åtta månader. Normalt motsvarar det maximala beloppet fyra prisbasbelopp. Mer om lönegarantin hittar du hos Kronofogden. På vår sida om konkurs och ekonomiska problem läser om vad som händer när din arbetsgivare går i konkurs.