Ledaravtalet – avtal som utvecklar

Utgångspunkten i Ledaravtalet och Ledarnas löneavtal inom offentlig sektor, är insikten om att alla verksamheter vinner på att sätta löner baserat på samspelet mellan verksamhetsmålen och chefernas prestationer.

Till webbinarium: Är framtidens lönebildning redan på plats? – Ledaravtalet 30 år

Chefer som utvecklas och bidrar till verksamhetens utveckling, ska också ha en bra löneutveckling. Bra chefer ska ha en bra lön, helt enkelt.

Chefers löneutveckling förutsätter en tät dialog mellan den lönesättande och den underställda chefen. Om arbetsgivaren inte tycker att en chef lever upp till de krav och förväntningar som finns, ska det också vara tydligt vad chefen behöver förändra.

Se vår film som förklarar samspelet på 2 minuter:

Filmer om Ledaravtalet

I fyra korta filmer förklarar vi fördelarna med Ledaravtalet och hur du håller löneprocessen levande hela året. Du hittar dem på vår sida Filmer om Ledaravtalet.

Ramverk med lokala anpassningar

Ledaravtalet är ett ramverk för hur den lokala lönebildningen ska fungera. Ramverket fylls med innehåll om hur lönesättningen går till praktiskt på arbetsplatsen, enligt lokala överenskommelser. Det kan handla om vem som ansvarar för vad, när de olika samtalen ska genomföras och vilket mandat de lönesättande cheferna har. Det är en dokumenterad processbeskrivning som arbetsgivaren och Ledarnas företrädare tar fram gemensamt.

Är du lönesättande chef? Allt du behöver veta hittar du på våra sidor om Lönesättning.

Vad Ledaravtalet betyder för dig och din lön

Ledarna förhandlar inte om enskilda medlemmars lön. En individuell lönesättning som sker genom dialog mellan dig och din chef är bättre både för dig och verksamheten. Du behöver själv ta ansvar för samarbetet med din chef, din professionella utveckling och din löneutveckling.

Den process som Ledaravtalet beskriver skapar förutsättningar för att du och din chef ska kunna koppla det du gör till verksamhetens mål och behov. Processen hjälper dig att påverka din löneutveckling.

Läs mer om hur du påverkar din löneutveckling.

Vi kan stötta dig när det gäller processen för lönesättningen och säkerställa att du och din chef har rätt förutsättningar att skapa en gemensam bild av ditt bidrag till verksamheten. Normalt lägger vi oss inte i storleken på löneförhöjningen, eftersom vi tycker att det är du och din chef tillsammans som ska komma fram till den. Om du inte får någon löneförhöjning alls, se till att du får veta vad du ska göra annorlunda för att få en bättre löneutveckling framöver.

Förutsättningar för en bra löneutveckling

De förutsättningar som Ledaravtalet beskriver är: kontinuerlig uppföljning av dina prestationer och verksamhetens utveckling, årlig lönerevision och en lönepolicy.

Lönerevisionen ska ske varje år, men Ledaravtalet innehåller inga procentsatser. Det viktigaste är att löneprocessen är utformad på ett sätt som gynnar både verksamheten och din individuella löneutveckling.

För att löneprocessen ska fungera krävs en lönepolicy. Den ska beskriva arbetsgivarens synsätt när det gäller:

  • lönebildning
  • löneutveckling
  • lönesättning och andra belöningar

Ledaravtalen inom privat sektor

Du som är verksam inom privat sektor kan ta hjälp av filmen för att få koll på hur Ledaravtalen påverkar lönesättningen, både i din roll som chef och som anställd.

Fakta


Om Ledaravtalet

Ledaravtalet har funnits sedan 1992 och är en modell för lokal lönebildning. Arbetsgivaren och Ledarnas företrädare på arbetsplatsen anpassar avtalet till de lokala förutsättningarna.

Ledarnas medlemmar ska ha strukturerade samtal med sin chef där förväntningar, mål och förutsättningar tydliggörs. Samtalen ska också göra det tydligt hur resultat och prestationer ska utvärderas och bedömas.

Om en medlem inte får någon löneökning alls i den årliga lönerevisionen, säger avtalet att särskilda överläggningar ska genomföras. I överläggningen ska personens förutsättningar för arbetsuppgifterna och eventuella behov av kompetenshöjande insatser diskuteras.

För företrädare

Ledaravtalen och rollen som företrädare

Som inloggad företrädare kan du här få särskilda råd kring din roll i förhållande till avtalet inom din sektor.