Material om Ledaravtalet

Ledaravtalet är ett ramverk för hur den lokala lönebildningen ska fungera. I samarbete med flera parter på arbetsmarknaden har vi tagit fram skrifter som fungerar som stöd för hur avtalet kan tillämpas i praktiken.