Ditt lönesamtal som chef

Lönesamtalet är ett tillfälle för dig och din chef att få en gemensam bild av dina prestationer och hur du bidrar till verksamheten utifrån de lönekriterier som finns.

När det fungerar som bäst sätter du och din chef dina mål i ett samtal i början av året, och följer upp målen genom kontinuerlig dialog. Då innehåller själva lönesamtalet inga överraskningar utan syftar till att:

  • bekräfta att ni har en gemensam bild av dina resultat och ditt bidrag till verksamheten
  • komma överens om din nya lön
  • prata om vad som krävs för en bra löneutveckling framöver.

Prestation och lönekriterier lägger grunden

Det är inte lönesamtalet i sig som är avgörande. Det är vad du gör i vardagen, alla de övriga 364 dagarna, som lägger grunden för din löneutveckling.

Din chef ska utgå från organisationens lönekriterier och bedöma både vad du levererat och hur du har gjort det. Bedömningen ska vara relaterad till de mål som ni satt och de eventuella justeringar ni gjort längs vägen. Se till att du vet vilka kriterier din chef utgår ifrån, och vad som påverkar bedömningen.

Förbered dig inför lönesamtalet

Inför samtalet behöver du förbereda dig på att kunna beskriva dina resultat och prestationer som chef så konkret som möjligt. Det är särskilt viktigt om ni inte haft en kontinuerlig dialog under året. Du ska kunna visa hur du nått dina mål och bidragit till verksamhetens mål och vision.

Vissa prestationer är tydligt mätbara och enkla att förbereda. Komplettera med exempel på prestationer som du inte kan mäta på samma sätt. Det kan handla om hur du som chef:

  • hanterat oförutsedda eller akuta situationer
  • förnyat eller förändrat verksamheten
  • entusiasmerat och stöttat medarbetare
  • aktivt arbetat med att lösa konflikter eller motsättningar.

Du kan också lyfta fram vilka krav på kunskap som har ställts på dig i din chefsroll och vilka förutsättningar du haft för att kunna göra ditt jobb.

Ta gärna hjälp av vår mall för lönesamtalet

Lönesamtalet är ingen förhandling

Även om lönesamtalet kan likna en förhandling ska du komma ihåg att det är arbetsgivaren som sätter lönen. Löneförhöjning är ingen rättighet, utan något du kan se som en möjlighet.

Tänk på att det finns andra typer av belöningar än lön som kan vara värdefulla, till exempel tjänstepension, utökad semester eller kompetensutveckling.

Ta reda på hur du kan påverka din löneutveckling

Se till att du i lönesamtalet med din chef får veta vad bedömningen bygger på. Om du vill sträva efter en högre lön i framtiden, ställ konkreta frågor kring vad som krävs av dig. Om ni använder bedömningsskalor i din organisation kan du fråga vad du konkret behöver förändra eller göra för att klättra på de olika skalorna.

Här hittar du mer information om din löneutveckling som chef.

Om du och din chef inte är överens

Vänd dig i första hand till Ledarnas företrädare på din arbetsplats om du inte är överens med din chef om din nya lön. Finns det ingen företrädare på din arbetsplats, kan du kontakta oss direkt.

För företrädare

Lönesamtalet och rollen som företrädare

Som inloggad företrädare kan du här få vägledning i hur du kan stötta medlemmar inför deras lönesamtal.