Löneväxling

Löneväxling innebär att du kommer överens med din arbetsgivare om att sätta av en viss del av din bruttolön till pension, bil eller någon annan förmån.

En av de fördelar som kan finnas med att löneväxla till pension är att skatten och arbetsgivaravgifterna blir lägre för arbetsgivaren än om samma pengar skulle betalas ut som lön. Det gör att arbetsgivaren kan få utrymme att sätta av mer till din pension.

Du kan löneväxla till andra saker också, exempelvis bilförmån. Det kan ge dig positiva skatteeffekter. På Skatteverkets webbplats hittar du information om hur löneväxling påverkar din skatt.

Om du tjänar mer än 45 865 kronor efter löneväxling

För att du ska tjäna på att löneväxla behöver du dels ha en månadslön på minst 45 865 kronor (gäller år 2021) efter löneväxlingen, och dels se till

  • att de skattepengar som arbetsgivaren tjänar på löneväxlingen tillfaller dig i form av större avsättning till pension
  • att det är din bruttolön före löneväxlingen som ligger till grund för avsättningen till tjänstepension
  • att arbetsgivaren utgår från din bruttolön före löneväxlingen i lönerevision och förhandling.

Viktigt med skriftligt avtal

Det är viktigt att du kräver ett skriftligt avtal om löneväxlingen, som bland annat reglerar hur du kan säga upp löneväxlingen. Se till att inte binda upp dig på för lång tid i överenskommelsen, och rådgör med någon innan du bestämmer dig.

Om du är privatanställd kan du få mer information om du söker på ”löneväxling” hos PTK. Med hjälp av Avtalats rådgivningstjänst kan du också få personliga råd om din pension.

OFR har information och lathundar för dig som är anställd inom kommun och region eller statlig sektor.

Löneväxling lönar sig inte alltid

Om du efter löneväxlingen skulle ha en bruttolön på 45 865 kronor (för 2021) eller mindre, tjänar du inte på att löneväxla. Det beror på att din allmänna pension, sjukpenning, föräldrapenning och andra socialförsäkringsförmåner påverkas negativt då.

Den nivån ändras varje år i takt med att regeringen fastställer inkomstbasbeloppet som används för beräkning av pension. För att inte din allmänna pension och socialförsäkringsförmåner ska drabbas negativt, behöver du ha en årsinkomst som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp efter löneväxling, vilket motsvarar 550 374 kronor för år 2021. Inkomstbasbeloppet för år 2021 är 68 200 kronor.

Oavsett vilken lön du har kan också ersättningen från inkomstförsäkringen bli lägre om du löneväxlar. Den ersättning du kan få om du blir ofrivilligt arbetslös baseras nämligen på din tidigare inkomst, efter löneväxling.

Löneväxling kan också påverka din kollektivavtalade sjuklön och sjukpension negativt om du skulle bli sjuk, eftersom den räknas på din lön efter löneväxling.

Lyssna om löneväxling

Podd om fördelar och fallgropar när du väljer att löneväxla. Medverkande: Cecilia Curtelius Larsson, pensionsexpert på Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och Erica Ropero, pensions- och försäkringsspecialist på Ledarna.