Din löneutveckling

Du påverkar din löneutveckling genom din professionella utveckling och ditt ledarskap.

För att höja lönen i din befintliga roll kan du utveckla både din kompetens och ditt ledarskap, så du blir mer värdefull för verksamheten. Du kan också påverka din löneutveckling genom att gå vidare i karriären.

Högre lön i din befintliga roll

Trivs du på ditt jobb, men inte med din lön? Gör en utvecklingsplan med ett perspektiv på några år, där du formulerar för dig själv hur du vill utveckla din lön. Se till att du vet vad som påverkar lönen på din arbetsplats, och fundera på vilka steg du behöver ta för att nå dit du vill. Det kan handla både om din egen professionella utveckling och hur du bidrar till verksamhetens mål och vision.

Se till att målen är realistiska och rimliga i förhållande till din roll och den verksamhet du jobbar i, och tänk på att det finns andra typer av belöningar än pengar. Fundera på vilka typer av belöningar som skulle vara värdefulla för dig, och prata om dina önskemål med din chef.

Utvecklingssamtalet är ett bra tillfälle att stämma av din utvecklingsplan med din chef, och diskutera vägen framåt.

Din lönenivå

Nivån på din lön påverkas också av yttre faktorer, som hur löneläget ser ut i branschen och hur eftertraktad din typ av kompetens är, alltså vad en arbetsgivare är beredd att betala för din kompetens.

För att avgöra vilken lön som är rätt för dig, behöver du också väga in faktorer som påverkar hur du trivs på jobbet och hur ditt privatliv påverkas. Det kan till exempel handla om arbetsmiljön, kollegorna, kulturen på arbetsplatsen, arbetstider och resväg. Ju bättre du trivs med din arbetssituation, desto mindre vikt lägger du troligen vid lönen.

För att ta reda på vad chefer i olika roller och branscher tjänar, kan du använda Lönekollen.

Högre lön i en annan roll

Det snabbaste sättet att få en högre lön är att byta jobb. Det kan ge en bra löneutveckling på kort sikt. Byt inte jobb oftare än att du hinner utvecklas i varje roll, visa på resultat och växa med dina erfarenheter. Det är viktigt att ditt värde på arbetsmarknaden hänger med i takt med din löneutveckling om du byter jobb ofta.

Här hittar du råd och tips för dig som vill gå vidare i karriären.

Ta hänsyn till löneförmånerna när du jämför

När du jämför din nuvarande lön med en lön du kan få på en annan arbetsplats ska du också värdera tjänstepension, semesterdagar, försäkringar, extra ersättning vid föräldraledighet, friskvård, kompetensutveckling och andra typer av förmåner.

Om du blir erbjuden resultatbaserad lön som en del av din ersättning, påverkar det hur du kan styra över din löneutveckling.

Här hittar du våra råd och tips om resultatlön och bonuslön.

Hjälp med din löneutveckling

Vi på Ledarna jobbar ständigt för att bra chefer ska ha bra löner. Vad vi menar med det kan du läsa mer om på vår sida om Ledaravtalet. Kontakta oss eller din lokala företrädare om du vill veta mer om vad vi kan göra för att stödja dig i din utveckling.

Som medlem i Ledarna får du också ta del av detaljerad lönestatistik för chefer som uppdateras årligen.

Här kan du läsa mer om medlemskapet i Ledarna.