Medlemskap i Ledarna vid utlandsjobb?

Kan jag vara med i Ledarna när jag arbetar utomlands?

Svar

Du kan välja att vara passiv medlem i Ledarna under tiden du arbetar utomlands. Du betalar då 35 kronor per månad i medlemsavgift, och avgiften faktureras halvårsvis i förskott. Kostnad för inkomstförsäkringen tillkommer om du behåller denna under din utlandstjänstgöring.

Generellt kan du enbart gå med i ett fackförbund om företaget du är anställd på har ett svenskt organisationsnummer. Om du redan är medlem när du påbörjar ditt utlandsuppdrag, erbjuder många fackförbund sina medlemmar som arbetar i EU/EES-land möjlighet att stanna kvar i fackförbundet med statusen ”utlandsvistelse”. På så sätt kan du som medlem tillgodoräkna din kvalifikationstid för inkomstförsäkring om du börjar jobba i Sverige igen.

Om du inte kan vara medlem i ett svenskt fackförbund då du arbetar utomlands, kan du eventuellt få hjälp av Arbetsförmedlingen istället. Inom EU-området har du som svensk medborgare rätt att nyttja arbetsförmedlingstjänsterna i de olika länderna. Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

Blankett för ansökan om passivt medlemskap utland.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.