Chefsuppdrag utomlands

När du får möjlighet att jobba utomlands som chef, ställs du inför en mängd olika saker som du behöver känna till och ta ställning till. Här hittar du våra sammanställda tips kring vad du behöver tänka på.

Ett chefsuppdrag i ett annat land kan se ut på lite olika sätt. Dina villkor och ditt skydd påverkas av typen av uppdrag.

Expat eller localisation

En vanlig form av utlandsuppdrag är att du blir utsänd av arbetsgivaren för att jobba utomlands under en begränsad tid, så kallat expat. Det kallas också Global Mobility Contract eller International Assignment Contact.

Ett annat sätt är att du blir lokalt anställd i ett bolag utomlands, antingen inom samma koncern som din svenska arbetsgivare eller i någon helt annan organisation. Det kallas localisation.

Vad avtalet ska innehålla

Om din arbetsgivare har en expatpolicy finns det mesta förmodligen redan på plats. Annars behöver du reglera villkoren för uppdraget i ett enskilt avtal med arbetsgivaren.

Lön

Lönens storlek ska ta hänsyn till levnadskostnaderna i det land du ska jobba, inflation och eventuellt bortfall av sociala förmåner i Sverige. Datum för utbetalning ska anges i avtalet. Se till att du har koll på om lönen som anges är brutto eller netto, och vem som ansvarar för att betala in skatten.

Tillägg och förmåner

Tillägg och förmåner kan till exempel handla om fri bostad, tjänstebil, städhjälp, antal fria hemresor, skolgång för barn och tidningar.

Valuta

Det ska stå i vilken valuta lönen betalas ut. Det är vanligt med så kallad ”split pay” vilket betyder att en del av lönen betalas ut i landet där du jobbar, och en del i Sverige. Reglera i avtalet hur eventuell kursförlust regleras/kompenseras.

”Quality of living”

Om levnadsförhållandena i landet är särskilt påfrestande, till exempel på grund av klimatet eller säkerhet och ordning, kan du få kompensation. Det kallas ”quality of living” eller ”hardship-tillägg”.

Semester och annan ledighet

Om det inte står något annat i ditt avtal, styrs din ledighet av helgdagarna i det land du jobbar.

Din rätt till semester, och vad som ska hända med semester du inte tagit ut när uppdraget avslutas, ska regleras i avtalet. Som regel kan sparade semesterdagar inte föras över till din svenska anställning.

Det är också viktigt att reglera rätten att åka hem om någon familjemedlem blir allvarligt sjuk, så kallad ”compassionate leave”, och om det i så fall ska finnas något försäkringsskydd som täcker kostnader i samband med det.

Resekostnader

Om du och din familj har rätt till fria hemresor under utlandsuppdraget ska det stå med i avtalet. Där kan det också stå vad som gäller för andra typer av resor, som tjänsteresor eller resor till och från arbetsplatsen.

Hemkomsten

Det är viktigt att reglera vad som händer när du kommer tillbaka till Sverige, som exempelvis vilken typ av tjänst du ska få och en garantilön. Du kanske också kan få hjälp med tillfälligt boende eller bil.

Flyttkostnader

Både flytten utomlands och hem igen betalas ofta av arbetsgivaren. Du kan också få hjälp med kostnader för magasinering av bohaget i Sverige. Det är vanligt att du själv får stå för kostnaden för hemmet i Sverige om du inte kan hyra ut det under utlandsuppdraget.

Förtida upphörande

Reglera vad som gäller om du eller arbetsgivaren vill avbryta utlandsuppdraget i förtid, exempelvis på grund av oförutsedda händelser i landet, förändrade familjeförhållanden eller allvarlig sjukdom i familjen. Ta reda på vad du har för anställningsskydd.

Medföljande familj

Din familj kan få olika typer av stöd från arbetsgivaren. Det kan handla om jobbcoachning, språkkurs eller läxhjälp till exempel. Arbetsgivaren brukar bekosta terminsavgifter till barnens skola. Ta reda på vad som skulle hända vid eventuell skilsmässa eller dödsfall.

Regler för sjukdom, pension och försäkringar

Om du inte omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet, se till att få ett fullvärdigt försäkringsskydd som kompenserar för såväl detta som för olycksfallsförsäkring, arbetsskadeförsäkring och livförsäkring.

Samma sak gäller pensionen. Undersök möjligheterna att stanna kvar i ITP. Avtala om att arbetsgivaren ska teckna pensionsförsäkring till minst motsvarande belopp som du skulle ha haft om du kvarstått i ITP. Kolla också upp vad som ska utgöra den pensionsgrundande inkomsten.

Vilket lands domstol som ska avgöra eventuell tvist

Vi på Ledarna anser att eventuella tvister på grund av anställningen ska avgöras i svensk domstol. Då kan vi också erbjuda rättshjälp. Om det är möjligt, se till att det regleras i avtalet.

Andra punkter som avtalet kan innehålla:

  • Arbetstider.
  • Lojalitetsplikt.
  • Språkundervisning.
  • Kulturträning.

Exempel på vad ett utlandsavtal kan innehålla hittar du i vår checklista.

Kolla vilket skydd du har

Dina villkor och ditt försäkringsskydd påverkas på olika sätt av olika typer av utlandsuppdrag. Generellt omfattas du inte av svensk lag, socialförsäkringssystem eller kollektivavtal när du jobbar och bor utomlands. Det kan dock finnas undantag för vissa tidsbegränsade uppdrag i vissa länder där Sverige har konventionsavtal.

För att ta reda på vad som gäller i ditt fall, fråga försäkringskassan, a-kassan och dina försäkringsbolag.

Kulturen

Förbered dig för ditt uppdrag och de skillnader som kan finnas mellan att vara chef i Sverige och i det andra landet. Det finns ofta forum och kurser där du kan få information och värdefulla tips från andra svenska chefer som har erfarenhet av arbetskulturen i landet. Förmodligen behöver du anpassa ditt ledarskap till den nya kulturen.

Familjen

Tänk på att din medföljande kanske inte kan få arbetstillstånd. Om du har familjen med dig ställs också extra höga krav på planering inför hemkomsten, när det handlar om till exempel boende, skola och jobb. Dessutom behöver du se till att avtalet tar hänsyn till att du har familjen med dig.

Frågor och svar

Du kan välja att vara passiv medlem i Ledarna under tiden du arbetar utomlands. Du betalar då 35 kronor per månad i medlemsavgift, och avgiften faktureras halvårsvis i förskott. Kostnad för inkomstförsäkringen tillkommer om du behåller denna under din utlandstjänstgöring.

Generellt kan du enbart gå med i ett fackförbund om företaget du är anställd på har ett svenskt organisationsnummer. Om du redan är medlem när du påbörjar ditt utlandsuppdrag, erbjuder många fackförbund sina medlemmar som arbetar i EU/EES-land möjlighet att stanna kvar i fackförbundet med statusen ”utlandsvistelse”. På så sätt kan du som medlem tillgodoräkna din kvalifikationstid för inkomstförsäkring om du börjar jobba i Sverige igen.

Om du inte kan vara medlem i ett svenskt fackförbund då du arbetar utomlands, kan du eventuellt få hjälp av Arbetsförmedlingen istället. Inom EU-området har du som svensk medborgare rätt att nyttja arbetsförmedlingstjänsterna i de olika länderna. Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

Blankett för ansökan om passivt medlemskap utland.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.