Utlandsavtalet – checklista

 • Arbetsgivarens namn och organisationsnummer
 • Dina personuppgifter
 • Anställningsform (tillsvidare eller tidsbegränsad)
 • Tjänstgöringsgrad
 • Titel och arbetsuppgifter
 • Tillträdesdag
 • Arbetsplats (ort)
 • Lön
 • Hardshiptillägg
 • Valuta
 • Levnadskostnader i landet
 • Avsättning i Sverige
 • Inflation
 • Bonus-, options- och aktieprogram eller liknande
 • Tidpunkt för löneutbetalning
 • Antalet betalda semesterdagar
 • Hur eventuell förskottssemester ska hanteras
 • Arbetstid, om flextid tillämpas och hur den fungerar
 • Rätt till övertidsersättning eller inte
 • Reseersättning och traktamenten
 • Helgdagar
 • Hemresor
 • Bostad
 • Flyttkostnader
 • Medföljande familj
 • Skola för medföljande barn, språkundervisning
 • Hälso- och sjukvård
 • Uppsägningstid
 • Utlandstjänstgöringens upphörande i förtid
 • Särskilda förmåner och arbetsredskap såsom fri bil, mobiltelefon
 • Kompetens- och karriärutveckling
 • Eventuellt tillämpligt kollektivavtal
 • Hänvisning till företagspolicys, instruktioner
 • Tillämplig lag och behörig domstol
 • Arbetsskadeförsäkring
 • Livförsäkring
 • Pensionsförmåner