Checklista för chefsavtal när kollektivavtal saknas

Om det inte finns kollektivavtal hos din nya arbetsgivare, är det extra viktigt att du kontrollerar att följande punkter finns med i ditt anställningsavtal.
 • Arbetsgivarens namn och organisationsnummer samt dina personuppgifter.
 • Anställningsform.
 • Titel och arbetsuppgifter.
 • Tillträdesdag.
 • Arbetsplats (ort).
 • Lön och bestämmelser om lönerevision.
 • Tidpunkt för löneutbetalning.
 • Antalet betalda semesterdagar.
 • Hur eventuell förskottssemester ska hanteras.
 • Tjänstgöringsgrad.
 • Arbetstid, om flextid tillämpas och hur den fungerar.
 • Rätt till övertidsersättning eller inte.
 • Eventuell möjlighet att arbeta på distans.
 • Reseersättning och traktamenten.
 • Sjuklön.
 • Pensionsförmåner.
 • Arbetsskadeförsäkring.
 • Livförsäkring.
 • Uppsägningstider.
 • Lön under föräldraledighet.
 • Kompetens- och karriärutveckling.
 • Mandat och befogenhet.
 • Eventuellt tillämpligt kollektivavtal.
 • Delegering av arbetsmiljöuppgifter.
 • Särskilda förmåner och arbetsredskap såsom fri bil, mobiltelefon, dator, sjukvård, friskvård, städning etc.
 • Hänvisning till företagspolicys, instruktioner och rutiner.