Samarbetar Ledarna med Lederne i Danmark?

Hur ser det fackliga samarbetet ut för chefer i Öresundsregionen?

Svar

Ledarna i Sverige och Lederne i Danmark har utökat samarbetet i Öresundsregionen. Grundregeln angående medlemskap är att du är medlem i Ledarorganisationen i det land där du är anställd. När du behöver rådgivning eller hjälp kontaktar du din egen organisation. Vi tar reda på svaret eller förmedlar kontakt med aktuell handläggare i den andra organisationen.

Läs mer på sidan Chefer i Öresund.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.