Chefer i Öresund

Ledarna i Sverige och Lederne i Danmark har utökat samarbetet i Öresundsregionen.

Tillsammans representerar vi cirka 200 000 chefer på alla nivåer och branscher, och är de organisationer som har störst erfarenhet av att arbeta med chefsfrågor. Eftersom det är många chefer som pendlar mellan Sverige och Danmark, och vice versa, har vi nu utökat servicen till våra ”gränsgångare”.

Vi har gemensamt tagit fram den här sidan där vi informerar om speciella aktiviteter i Öresundsområdet. Tillsammans informerar vi även om arbetsrättsliga regler, anställningskontrakt, arbetsförhållanden, kulturfrågor och aktuell lönestatistik i de bägge länderna. Du hittar även andra aktuella chefsfrågor.

Att byta mellan Ledarna och Lederne

Jobbar du i Öresundsregionen, är bosatt på ena sidan sundet och jobbar på den andra sidan? Eller har du för avsikt att påbörja en anställning i det andra landet?

  • Du kan bli fullvärdig medlem i Ledarna/Lederne från första dagen vid ett eventuellt byte. Det enda du inte kan göra är att ta med dig ett ”gammalt” ärende in i det nya medlemskapet.
  • Du anmäler dig själv till din nya organisation och meddelar samtidigt att du är medlem i Ledarna/Lederne.
  • När du fått bekräftelse på medlemskapet kontaktar du Ledarna/Lederne och begär utträde.

Tänk på vikten av att vara medlem i den a-kassa som finns i det land där du arbetar.

Du kan välja att vara passiv medlem i Ledarna under tiden du arbetar i Danmark. Du betalar då din medlemsavgift per halvår. Den del av medlemsavgiften som betalar inkomstförsäkringen tillkommer om du väljer att behålla den under din utlandstjänstgöring.

Blankett för ansökan om passivt medlemskap utland

Var medlem i det land där du är anställd

Som medlem och chef i Öresundsregionen har du möjlighet att delta i våra respektive utbildningsprogram, samt tillgång till chefsrådgivning. Grundregeln angående medlemskap är att du är medlem i Ledarorganisationen i det land där du är anställd. När du behöver rådgivning eller hjälp så tar du kontakt med din egen organisation. Vi tar sedan reda på svaret, alternativt förmedlar en kontakt med aktuell handläggare i den andra organisationen.

Inkomstförsäkring vid ofrivillig arbetslöshet

För att få ersättning från Ledarnas inkomstförsäkring behöver du bli beviljad ersättning från en svensk a-kassa utan avstängda dagar. Det är ett av villkoren i försäkringen. Du måste också vara medlem i Ledarna i Sverige och varit ansluten till försäkringen under 12 månader innan du kan få ersättning. Från den 1 januari 2023 kan du tillgodoräkna dig tid från den inkomstförsäkring som Lederne i Danmark tillhandahåller trots att det inte är en obligatorisk inkomstförsäkring.

Fullständiga villkor hittar du hos Bliwa då det är Bliwa som är försäkringsgivare för inkomstförsäkringen.

  • Arbetslös på heltid. Om du arbetar i Sverige men bor i Danmark och blir arbetslös på heltid är det a-kassan i Danmark som du kan få ersättning från, vilket gör att du inte kan få ersättning från inkomstförsäkringen.
  • Arbetslös på deltid. Blir du arbetslös på deltid är det landet du arbetar i som betalar ut ersättning. Arbetar du i Sverige och blir arbetslös på deltid kan du få ersättning från svensk a-kassa vilket kan göra det möjligt att få ersättning från inkomstförsäkringen.

Läs mer om a-kassan på vår sida A-kassan – inte en del av Ledarna.

Mer om Ledarna

Vi hoppas att du får nytta av vår gemensamma service och att vi på ett bra sätt tillsammans bidrar till ett framgångsrikt ledarskap för dig i det ”andra” landet.

Frågor och svar

Du kan välja att vara passiv medlem i Ledarna under tiden du arbetar utomlands. Du betalar då 35 kronor per månad i medlemsavgift, och avgiften faktureras halvårsvis i förskott. Kostnad för inkomstförsäkringen tillkommer om du behåller denna under din utlandstjänstgöring.

Generellt kan du enbart gå med i ett fackförbund om företaget du är anställd på har ett svenskt organisationsnummer. Om du redan är medlem när du påbörjar ditt utlandsuppdrag, erbjuder många fackförbund sina medlemmar som arbetar i EU/EES-land möjlighet att stanna kvar i fackförbundet med statusen ”utlandsvistelse”. På så sätt kan du som medlem tillgodoräkna din kvalifikationstid för inkomstförsäkring om du börjar jobba i Sverige igen.

Om du inte kan vara medlem i ett svenskt fackförbund då du arbetar utomlands, kan du eventuellt få hjälp av Arbetsförmedlingen istället. Inom EU-området har du som svensk medborgare rätt att nyttja arbetsförmedlingstjänsterna i de olika länderna. Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida.

Blankett för ansökan om passivt medlemskap utland.


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.