Chefer i Öresund

Ledarna i Sverige och Lederne i Danmark har utökat samarbetet i Öresundsregionen. Tillsammans representerar vi cirka 200 000 chefer på alla nivåer och branscher, och är de organisationer som har störst erfarenhet av att arbeta med chefsfrågor. Eftersom det är många chefer som pendlar mellan Sverige och Danmark, och vice versa, har vi nu utökat servicen till våra ”gränsgångare”.

Vi har gemensamt tagit fram den här sidan på ledarna.se där vi informerar om speciella aktiviteter i Öresundsområdet. Tillsammans informerar vi även om arbetsrättsliga regler, anställningskontrakt, arbetsförhållanden, kulturfrågor och aktuell lönestatistik i de bägge länderna. Du hittar även andra aktuella chefsfrågor.

Att byta mellan Ledarna och Lederne

Jobbar du i Öresundsregionen, är bosatt på ena sidan sundet och jobbar på den andra sidan? Eller har du för avsikt att påbörja en anställning i det andra landet?

  • Du kan bli fullvärdig medlem i Ledarna/Lederne från första dagen vid ett eventuellt byte. Det enda du inte kan göra är att ta med dig ett ”gammalt” ärende in i det nya medlemskapet.
  • Du anmäler dig själv till din nya organisation och meddelar samtidigt att du är medlem i Ledarna/Lederne.
  • När du fått bekräftelse på medlemskapet kontaktar du Ledarna/Lederne och begär utträde.

Tänk på vikten av att vara medlem i den a-kassa som finns i det land där du arbetar.

Du kan välja att vara passiv medlem i Ledarna under tiden du arbetar i Danmark. Du betalar då din medlemsavgift per halvår. Den del av medlemsavgiften som betalar inkomstförsäkringen tillkommer om du väljer att behålla den under din utlandstjänstgöring.

Blankett för ansökan om passivt medlemskap utland

Var medlem i det land där du är anställd

Som medlem och chef i Öresundsregionen har du möjlighet att delta i våra respektive utbildningsprogram, samt tillgång till chefsrådgivning. Grundregeln angående medlemskap är att du är medlem i Ledarorganisationen i det land där du är anställd. När du behöver rådgivning eller hjälp så tar du kontakt med din egen organisation. Vi tar sedan reda på svaret, alternativt förmedlar en kontakt med aktuell handläggare i den andra organisationen.

Vi hoppas att du får nytta av vår gemensamma service och att vi på ett bra sätt tillsammans bidrar till ett framgångsrikt ledarskap för dig i det ”andra” landet.

Välkommen!

Mer om Ledarna i Sverige

Mer om Lederne i Danmark