A-kassan – inte en del av Ledarna

Ett medlemskap i Ledarna innebär inte att du blir medlem i en a-kassa. Du behöver alltså välja en a-kassa separat.

This content in English: Unemployment insurance fund (a-kassan) – not part of Ledarna

När du går med i Ledarna kan du antingen stanna kvar i din a-kassa, välja en ny eller låta bli att vara med i en a-kassa.

Även om du inte skulle vara med i en a-kassa, kan du få ersättning från den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet hos oss. Den totala ersättningen blir dock lägre om du inte är med i en a-kassa. Du kan räkna ut din möjliga ersättning från vår inkomstförsäkring på Bliwa.se.

Alla a-kassor följer samma villkor för ersättningar, men kan ha olika avgifter. Kontakta den a-kassa du är med i eller intresserad av för att ta reda på mer om hur ersättningen från a-kassan fungerar.

Lista över a-kassor

Du hittar en lista över alla a-kassor hos Sveriges a-kassor. Bland dem finns en a-kassa som heter Ledarnas arbetslöshetskassa. Den är till för chefer precis som Ledarna, men är fristående från oss.

Inkomstförsäkring ingår

Det som däremot ingår i medlemskapet hos oss är en inkomstförsäkring, som kompletterar ersättningen från a-kassan om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.