Inkomstförsäkring

I ditt medlemskap hos Ledarna ingår en inkomstförsäkring som gör att du tillsammans med a-kassan kan komma upp till cirka 80 procent av din lön om du blir ofrivilligt arbetslös. Försäkringen som ingår gäller månadslöner upp till 80 000 kronor.

För att få ersättning vid ofrivillig arbetslöshet måste även övriga villkor i försäkringen vara uppfyllda. Villkoren hittar du hos Bliwa då det är Bliwa som är försäkringsgivare för inkomstförsäkringen.

Du kan också få ersättning om du inte är medlem i en a-kassa, eller inte varit medlem tillräckligt länge. Den totala ersättningen blir då lägre.

Medlem i Ledarna? Logga in hos Bliwa

För att få en översikt över din inkomstförsäkring, teckna tilläggsförsäkringar och ändra, ansöka om ersättning och följa dina ärenden loggar du in med Bank-ID hos Bliwa.

Inkomstförsäkring och coronapandemin

Försäkra rätt lön

Fram till den 1 juli 2014 var det möjligt att försäkra månadsinkomst upp till 30 000 kronor. Om du gick med i Ledarna före dess och gjort detta val rekommenderar vi att du loggar in på Mina sidor hos Bliwa och byter inkomstintervall om din lön är högre. Detta för att inte riskera att få för låg ersättning om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Läs mer om vad som gäller på bliwa.se/ledarna.

Så mycket kan du få med inkomstförsäkringen

Vid arbetslöshet blir din ersättning högre om du är medlem i en a-kassa.

Hos Bliwa kan du räkna ut hur stor din ersättning kan bli

Försäkra högre inkomst och längre tid

Om du tjänar mer än 80 000 kronor i månaden, och/eller vill kunna få ersättning under längre tid än 150 dagar, kan du teckna tilläggsförsäkringar för det.

Du kan välja att lägga till 100 extra dagar, och försäkra inkomst upp till 120 000 kronor i månaden. Du tecknar tilläggsförsäkringarna själv hos Bliwa.

Vad tilläggsförsäkringarna kostar

Ersättningstid:

150 dagar

250 dagar

Månadslön

Månadsavgift

Upp till 80 000 kr i månadslön

Ingår

148 kronor

Upp till 120 000 kr i månadslön

175 kronor

504 kronor

Kort om inkomstförsäkringens villkor

  • Försäkringen gäller dig som är medlem i Ledarna och inte har fyllt 65 år.
  • För att kunna få ersättning behöver du ha varit medlem, eller haft en inkomstförsäkring via ett annat fackförbund med obligatorisk inkomstförsäkring likvärdig Ledarnas, i 12 månader innan du blev arbetslös.
  • Försäkringen gäller fram till den månad du fyller 65 år.

Läs mer och teckna tilläggsförsäkringar

Ledarnas inkomstförsäkring administreras av Bliwa. Mer om villkor och kvalificeringstider för vår inkomstförsäkring och tilläggsförsäkringarna hittar du på Bliwas webbplats. Där kan du också teckna tilläggsförsäkringar, byta inkomstintervall och ansöka om ersättning när du loggar in på Mina sidor.

Bliwa Skadeförsäkring AB är försäkringsbolag för både basförsäkringen och tilläggsförsäkringarna. Detta är en kortfattad beskrivning av Ledarnas inkomstförsäkring. De fullständiga bestämmelserna som ligger till grund för skaderegleringen finns i försäkringsvillkoren, som du hittar på bliwa.se/ledarna.

Arbetslöshet – agera direkt och ansök om ersättning

Så fungerar inkomstförsäkringen

Om du blir arbetslös kan den ersättning du får från a-kassan enligt de tillfälliga reglerna aldrig beräknas på en högre månadsinkomst än 80 procent av 33 000 kronor. Tjänar du mer än så behöver du en inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkringen försäkrar den del av din inkomst som överstiger 33 000 kronor och är alltså ett komplement till a-kassan, både vid full a-kassa (inkomstrelaterad ersättning) och vid a-kassans grundersättning (du är inte medlem i a-kassan eller har inte varit medlem tillräckligt länge).

Ersättningen från inkomstförsäkringen är densamma oavsett vilken av de båda ersättningarna du får från a-kassan. Däremot blir a-kassans ersättning lägre vid grundersättning än vid inkomstrelaterad ersättning.

Inkomstförsäkringen ger dig ersättning för samma dagar som a-kassan, det vill säga max 5 dagar per vecka och inte för lördag eller söndag. Utslaget på ett år innebär det att du i genomsnitt får ersättning för 22 dagar per månad.

Med hjälp av räknesnurran hos Bliwa kan du se hur stor ersättningen kan bli.

Inkomstförsäkring vid egen uppsägning och avskedande

Vad händer om jag säger upp mig själv?

Om din a-kassa beslutat om så kallade avstängda dagar på grund av att du sagt upp dig utan giltigt skäl har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen. Det är a-kassan som beslutar om avstängda dagar och Bliwa följer a-kassans beslut. Mer information och fullständiga villkor hittar du hos Bliwa.

Här läser du mer om vad som gäller vid Egen uppsägning.

Vad händer om jag blir avskedad?

Om din a-kassa beslutat om så kallade avstängda dagar på grund av att du blivit avskedad och arbetsgivaren haft giltigt skäl till det, har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen. Det är a-kassan som beslutar om avstängda dagar och Bliwa följer a-kassans beslut. Mer information och fullständiga villkor hittar du hos Bliwa.

Bli medlem

Ansök om medlemskap redan idag!

Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet

När du är medlem i Ledarna ingår inkomstförsäkring som ger dig ekonomisk trygghet. Utöver inkomstförsäkring ingår bland annat: 

  • Tidningen Chef
  • Personlig chefsrådgivning
  • Kurser & seminarier
  • Avtalsgranskning