Stöd i förhandling

Som medlem i Ledarna får du tillgång till förhandlarstöd när du behöver hjälp att ta till vara på dina rättigheter som anställd i förhållande till din arbetsgivare.

This content in English: Support in negotiations

Det kan gälla en omorganisation som lett till en arbetsbrist eller andra situationer där din anställning är i fara. I flertalet situationer har arbetsgivaren dessutom en förhandlingsskyldighet gentemot Ledarna.

Som chef är du en nyckelperson på arbetsplatsen och du har i din roll långtgående mandat också för din egen anställning. Därför erbjuder vi alltid chefsrådgivning. Då kan vi tillsammans avgöra om det är rätt tillfälle för oss att gå in i förhandling genom våra förhandlare, som arbetar lokalt över hela landet, eller om det är du som bäst för dialogen vidare med stöd av oss.

Kontakta oss om du har frågor som rör din anställning.