Ledarutveckling och inspiration

Vi hjälper dig att utvecklas i ditt ledarskap, var, när och hur du vill. Du får också Sveriges mest omfattande lönestatistik för chefer.

Kurser och webbinarier

Fördjupa dina kunskaper, reflektera kring ditt ledarskap, inspireras, nätverka och byt erfarenheter med chefer från andra branscher.

Chefslönestatistik

Se hur du ligger till lönemässigt jämfört med andra chefer. Som medlem får du tillgång till Sveriges mest omfattande chefslönestatistik.

Karriärrådgivning

Formulera mål och visioner för ditt kommande yrkesliv. Vi hjälper dig med insikter och verktyg för att sätta ord på din kompetens och dina mål.

Chefskompassen

Gör Chefskompassen och testa om du upplever ditt chefsuppdrag som meningsfullt, begripligt och hanterbart. 

Gör din ledarprofil

Sätt ord på din kompetens och ditt ledarskap. Ta fram en egen ledarprofil genom att ta ställning till 56 påståenden.

Tidningen Chef

Nordens största ledarskapstidning. Medlemmar får tidningen i brevlådan 11 ggr/år.