Medlem efter pension

Även som pensionär finns det fördelar med att tillhöra Ledarna. Pensionärsmedlemskapet kallas för passivt medlemskap.

Som passiv medlem får du bland annat även fortsättningsvis tidningen Chef, tillgång till de medlemsspecifika delarna på webbplatsen, och om du har medlemsförsäkringar kan du behålla dessa.

Du betalar 35 kronor i månaden och medlemsavgiften aviseras halvårsvis i förskott.

Passivt medlemskap automatiskt

Från och med den månad du fyller 65 år får du med automatik ett passivt medlemskap. Vill du inte ha ett passivt medlemskap? Logga in för att ladda ner blankett för att avsluta medlemskapet.

Pension före 65

Om du går i pension innan du fyller 65 år kan du ansöka om ett passivt medlemskap. Blankett för ansökan om passivt medlemskap