Medlem i branschförening

När du blir medlem i Ledarna, blir du också medlem i en branschförening.

Föreningarna är din kanal för medlemsinflytande och branschbevakning. Branschföreningarna utser ombud till Ledarnas kongress samt till förhandlingsdelegationer. Det finns 19 branschföreningar.

Till alla branschföreningar

Frågor och svar

Ja, medlemskap i en branschförening är obligatoriskt när du blir medlem i Ledarna.

När du går med i Ledarna väljer du själv, utifrån branschtillhörighet, vilken förening du vill vara med i. I föreningen kan medlemmar inom samma bransch träffas, utbyta gemensamma erfarenheter och tillsammans driva branschspecifika frågor.

Branschföreningen ger dig lokal och branschmässig förankring, och fördjupning i ledarskapsfrågor av relevans för den bransch du verkar i. Branschföreningen har också i uppgift att ta vara på din möjlighet att påverka Ledarnas inriktning och verksamhet.

Alla branschföreningar


Hjälpte det här svaret dig?

Så roligt att höra! Tack för din återkoppling.

Tack, vi har tagit emot ditt svar! Det var tråkigt att du inte blev hjälpt.

Tack för att du tog dig tid! Dina synpunkter hjälper oss att bli bättre.