Ledarna är ett fackförbund

Ledarna är en arbetstagarorganisation – i dagligt tal ett fackförbund. Vi skiljer oss från de traditionella fackförbunden genom att vara den enda fackliga organisationen i Sverige som enbart arbetar för chefer.

Som medlem i Ledarna får du stöd både i rollen som chef och som anställd.

Ledarna erbjuder:

  • Kollektivavtal i de flesta branscher.
  • Arbetsrättslig hjälp via förhandlare som själva varit chefer.
  • Lokala företrädare, som är chefer, på arbetsplatser i hela Sverige.
  • Gruppförsäkringar och inkomstförsäkring.

Ledarna är fristående från fackliga centralorganisationer och en partipolitiskt obunden organisation.

Ledarna arbetar för chefers rätt att själva välja facklig tillhörighet och låta sig företrädas av sin egen organisation.

Ledarna tror på individens förmåga att ta ett eget ansvar för sin professionella utveckling, sin personliga konkurrenskraft och sina chefsvillkor. Därför stärker Ledarna den enskilde chefen genom att utgå från medlemmens individuella behov och önskemål.

Du påverkar Ledarna

Som medlem har du möjlighet att påverka organisationens inriktning och ställningstagande genom de olika branschföreningarna.

Ledarna är chefens röst i samhället 

Ledarna är chefens röst i samhället – vårt uppdrag är att skapa en riktig bild av chefers uppdrag och förutsättningar. Vi arbetar aktivt med att driva opinionsbildning kring Ledarnas huvudfrågor, som bland annat individuell lönebildning, jämställdhet och chefsförsörjning.

Startsida fackförbundet Ledarna

Bli medlem i Ledarna

Ledarna finns där för dig i alla typer av chefsfrågor. Gör som över 95 000 andra chefer. Bli medlem i Ledarna – Sveriges chefsorganisation.