Kompletterande stöd

Vilket stöd kan jag få om jag arbetar i en organisation som har kollektivavtal? Vad innebär kompletterande studiestöd?

Svar

Du som arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal kan oftast få mer stöd i form av rådgivning, men också i form av köpt utbildning eller ytterligare ekonomiskt stöd.

Hos flera av omställningsorganisationerna kan du få ett kompletterande studiestöd. Tillsammans med bidraget från CSN kan det täcka upp till 80 procent av den minskade inkomsten upp till ett tak på 5,5 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet uppgår till 74 300 kr år 2023. Om du har en högre inkomst än så kan det kompletterande studiestödet fylla ut upp till 65 procent av inkomsten upp till ett tak på tolv inkomstbasbelopp per år.

Kontakta din omställningsorganisation för att få veta mer.

Omställningsorganisationer