Omställnings­organisationer

Det är de registrerade omställningsorganisationerna som kan ge omställnings- och kompetensstöd samt yttrande till CSN för omställningsstudiestöd.

Kollektivavtalet på din arbetsplats styr vilken omställningsorganisation du tillhör. Du behöver inte vara med i facket för att få stöd.

Det är viktigt att du alltid först vänder dig till den omställningsorganisation som du omfattas av på arbetsplatsen för att få det yttrande som du måste lämna till CSN för att ansöka om omställningsstudiestöd.

I dagsläget finns följande omställningsorganisationer registrerade.

Privat sektor

TRR

För dig som arbetar som tjänsteman på privata arbetsmarknaden. Avtalsparter är Svenskt Näringsliv och PTK (med 25 anslutna fackförbund, däribland Ledarna).

TRS Trygghetsrådet

För dig som arbetar inom kultur och ideell sektor och som är anställd i företag kopplade till Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Avtalsparter är Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst på arbetsgivarsidan, PTK på arbetstagarsidan. Ledarna ingår i PTK.

Omstella

För dig som arbetar inom kooperationen, civilsamhället, idéburen verksamhet och samhällsnytta. Avtalsparter är Fremia och PTK. Ledarna ingår i PTK.

Offentlig sektor

Omställningsfonden

För dig som arbetar inom kommun och region samt kommunala företag i Sobona. Parter är Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsgivarförbundet Sobona, Offentliganställdas Förhandlingsråd, Kommunal samt Akademikeralliansen. Ledarna ingår i OFR.

Trygghetsstiftelsen

För dig som arbetar inom statlig verksamhet. Avtalsparter är Arbetsgivarverket, OFR S/P/O, Saco-S och SEKO. Ledarna ingår i OFR.

Omställningsorganisation för dig i verksamhet utan kollektivavtal eller som är egenföretagare

Nysteget

För dig som arbetar i en organisation som inte har kollektivavtal eller för dig som är egenföretagare. Nysteget är den nya offentliga omställningsorganisationen inom Kammarkollegiet.

nysteget.se hittar du alla registrerade omställningsorganisationer.

Hitta rätt omställningsorganisation

Vet du inte vilken omställningsorganisation du tillhör? På sidan Hitta din omställningsorganisation kan du med hjälp av din arbetsgivares organisationsnummer hitta din omställningsorganisation.

Varselakuten. Allt du behöver veta som chef och anställd i en varselsituation.