Verktyg för karriärplanering

Skapa en bra grund för din karriärplanering genom att reflektera över dina personliga egenskaper och drivkrafter.

All utveckling börjar med självinsikt. Medvetenhet om vem du är och vad som är viktigt för dig i arbetet och i livet, hjälper dig i din chefsroll. Nyckeln till framgång i din karriär är att förstå vad du kan bidra med och vilka dina styrkor är. 

Verktyg för dig som är medlem 

Logga in för att komma åt verktygen.

Inventera dina arbetsuppgifter och skapa en utvecklingsplan

  • Inventera dina arbetsuppgifter

    pdf, 102,02 kb

    Genom att inventera och dokumentera dina kunskaper och prestationer, kan du hitta rätt ord för din unika kompetens.

  • Skapa din utvecklingsplan

    pdf, 143,99 kb

    För att få kontroll över din karriärplanering bör du ha två utvecklingsplaner – en som beskriver var du vill vara om ett år och en som ger en bild av var du vill befinna dig om fem år.

Gör din ledarprofil

Sätt ord på din kompetens och ditt ledarskap. Ta fram en egen ledarprofil genom att ta ställning till 56 påståenden.

Film

Så bygger du ditt hisstal

Begreppet ”hisstal” handlar om att få fram sitt budskap under en begränsad tid – allt från 40 sekunder till två minuter. Hisstal har flera tänkbara användningsområden, från sammanfattning i ditt CV till ett konkret budskap när du arbetar med ditt nätverk.