Anställningsintervju för jobb som chef

Inför en anställningsintervju för ett jobb som chef är det extra viktigt att du är förberedd. Dels behöver du vara påläst om tjänsten, arbetsgivaren och branschen. Dels behöver du ha en strategisk plan för hur du ska presentera dig själv.

Mer om vad du ska tänka på när du presenterar dig själv hittar du på sidan Söka jobb som chef.

Förbered intervjun

Är du chefen som hållit oändligt många anställningsintervjuer men glömt hur det är att bli intervjuad? Se filmen med karriärrådgivare Helén Forsberg.

Viktiga förberedelser inför anställningsintervjun

Tänk igenom vilka av dina erfarenheter och kunskaper som är relevanta för jobbet du söker, och tänk ut en strategi för hur du ska presentera dem under intervjun. Om något av det du vill betona inte kommer fram i dina svar, försök ta upp det på slutet. Ofta avslutar arbetsgivaren med en öppen fråga. Använd ditt personliga brev och cv som utgångspunkt, det är förmodligen innehållet i dem som gjort arbetsgivaren intresserad av dig.

Fundera på hur du kan berätta om dig själv på ett sätt som känns naturligt och positivt. De frågor du kommer få är förmodligen kopplade till den kravprofil som beskrivs i annonsen. Träna om du känner att du behöver.

Tänk också igenom vad du vill ha för lön om du skulle få jobbet. Den frågan kan komma upp, och är lättare att svara på om du är förberedd.

I vår checklista inför anställningsintervjun hittar du exempel på frågor som kan dyka upp på anställningsintervjun för en roll som chef.

Egna frågor vid anställningsintervjun

Förbered egna frågor till arbetsgivaren. Det visar att du tar situationen på allvar och skapar förtroende.

Dina frågor kan till exempel handla om arbetsuppgifter och ansvar, den närmaste chefen, vilka förväntningar som finns och hur möjligheterna till utveckling ser ut. Kom också ihåg att fråga om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen, med kollektivavtal vet du bland annat säkert att arbetsgivaren gör avsättningar till din framtida pension. Om det inte finns kollektivavtal bör du ta reda på hur det ser ut med pensionsavsättningar.

Att göra ett gott intryck

Ditt agerande under intervjun avgör hur du uppfattas av den som intervjuar dig. För att intervjuaren ska få förtroende för dig behöver du vara ödmjuk i samtalet. 

Agera så avspänt och naturligt som du kan, och fokusera på de frågor som ställs. Frågorna kanske inte är exakt desamma som du hade föreställt dig. Därför behöver du vara flexibel och lyhörd för vad arbetsgivaren vill veta om dig.

Förbered referenser

Efter intervjun kan intervjuaren vilja ta referenser. Lämna inte ut dina referenser förrän du är i rekryteringens slutfas, och se till att personerna på din referenslista är beredda på att bli kontaktade.

Arbetsgivaren kommer vilja stämma av dina erfarenheter, färdigheter och resultat med dina referenter. De vill också skapa sig en bild av din ledarstil och din samarbetsförmåga.

Referenterna ska kunna ge en samlad bild av dig från olika perspektiv, och kan bestå av en tidigare chef, en tidigare medarbetare och en kollega.

Stäm av med referenterna i förväg

Uppdatera dem på vad du gjort sedan ni jobbade tillsammans, och berätta om jobbet du sökt. Det är bra om dina referenter vet vilka av dina erfarenheter och kunskaper som är relevanta för den aktuella tjänsten. Det kan också vara bra för dig att veta hur referenten kommer att beskriva dig.

För medlemmar – logga in

Karriärrådgivning

Dags att gå vidare? Våra karriärrådgivare hjälper dig:

  • Granskning av personligt brev och cv.
  • Inför anställningsintervjun.
  • Sökvägar till ditt nya arbete.
  • Tips när du vill byta bransch.