Söka jobb som chef

När du hittat jobben du vill söka, är nästa steg att presentera dig själv på rätt sätt för dina potentiella arbetsgivare.

Skapa ett cv och ett motivationsbrev, om det efterfrågas, som svarar mot kravprofilen för det jobb du vill ha. Se till att du använder de rätta begreppen i din profil på Linkedin och börja fundera på hur du ska presentera dig på en anställningsintervju.

Motivationsbrev? Vi kallar det hellre för motivationsbrev än personligt brev, då motivationsbrev tydligare signalerar vad det handlar om – ett brev där du motiverar varför just du är intressant för tjänsten.

Notera dina prestationer

En bra början är att skriva ner vad du har presterat i dina olika roller.

Exempel på prestationer:

 • Hanterat kriser, konflikter och andra utmanande situationer.
 • Tagit initiativ som ökat lönsamhet eller kvalitet.
 • Utvecklat en grupp som inte fungerat bra.
 • Föreslagit lyckade problemlösningar.

Bli medlem! Ansök om medlemskap redan idag.

Presentera dig på rätt sätt

För en potentiell arbetsgivare är det viktigt att veta att du kan leverera resultat. Välj ut de prestationer som är mest relevanta för det jobb du vill ha och beskriv dem så tydligt som möjligt. Använd gärna siffror och andra konkreta exempel för att ge tyngd åt dina påståenden.

Se till att använda de begrepp och uttryck som används i den bransch och den roll du söker dig till. Läs på och prata med människor i ditt nätverk för att ta reda på vilka nyckelord som är viktiga att använda. Nyckelorden används av rekryterare och rekryterande chefer när de söker på Linkedin eller sållar bland inkomna ansökningar.

Om du har blivit uppmärksammad för dina prestationer internt eller externt, dra dig inte för att visa upp det.

Checklista för Linkedinprofilen

Skriva ett motivationsbrev eller personligt brev

När du som chef ska presentera dig i ett motivationsbrev eller personligt brev, behöver du visa att du kan leverera resultat, leda medarbetare och axla det ansvar som krävs för det jobb du söker. Här är våra tips för ett bra motivationsbrev.

 • Se till att du har en bra bild av vad jobbet innebär. Ring kontaktpersonen och ställ relevanta frågor om tjänsten och arbetsgivaren. Hänvisa gärna till samtalet i brevet.
 • Inled med att berätta varför du söker jobbet.
 • Skriv också någon rad om varför du söker dig till just till den här arbetsgivaren.
 • Beskriv tidigt vad det är som gör att du skulle göra ett bra jobb i den aktuella rollen och vad du kan bidra med.
 • Skriv kärnfullt och kortfattat, inte längre än en sida.
 • Upprepa inte sådant som finns i ditt cv ordagrant, utan försök att göra en kortare resumé av dina erfarenheter.
 • Försök spegla den ton som företaget har i annonsen och på sin webbplats, till exempel formell eller avspänd.

Glöm inte dina digitala fotspår

Om rekryteraren och arbetsgivaren tycker att du verkar intressant, kommer de förmodligen att googla på dig för att komplettera bilden du målat upp av dig själv. Gör en egen sökning för att se vilka träffar som dyker upp.

Även om det är svårt att påverka sökresultatet på kort sikt, kan det vara bra att veta vilka sammanhang du syns i. Du kanske behöver förbereda dig på frågor som handlar om andra saker än de du själv lyft fram om dig själv.

Om du syns i sammanhang som kan försvåra för dig när du söker jobb, fundera på om de kan tas bort eller ändras.

Beroende på hur du använder sociala medier, kan det vara bra att göra dina privata profiler icke sökbara.

Om du blir kallad till intervju

Målet med din ansökan är att du ska bli kallad till intervju. När du kommer så långt, har du större möjligheter att berätta om dig själv och vad du kan bidra med.

Här kan du läsa om vad du som chef ska tänka på inför anställningsintervjun.

För medlemmar – logga in

Karriärrådgivning

Dags att gå vidare? Våra karriärrådgivare hjälper dig:

 • Granskning av personligt brev och cv.
 • Inför anställningsintervjun.
 • Sökvägar till ditt nya arbete.
 • Tips när du vill byta bransch.