Karriärplanering

När du vill lägga upp en plan för din karriär behöver du börja med att formulera ett mål för dig själv. Om du inte vet riktigt vad du vill ännu, börja med att ta reda på det.

Planera din chefskarriär

Karriärrådgivare Per Karseland om hur du agerar för att komma dit du vill.

Fler filmer om karriärplanering hittar du på sidan Söka jobb som chef.

Varumärke och handlingsplan

När du ska hitta din väg framåt i karriären är det bra att fundera på vad du vill och vilka vägval du vill göra. När du valt väg behöver du anpassa hur du presenterar dig. Karriärrådgivare Helén Forsberg berättar mer.

Utgå från dina egna drivkrafter

När du formulerar målet för din karriär ska du bara utgå från dig själv. Därför behöver du börja med reflektion innan du sätter igång med din karriärplanering. Fundera över vad du verkligen vill ägna din tid åt i framtiden, vad som får dig att må bra och vad som driver dig framåt.

Dina drivkrafter formar hur du tänker och agerar. Det kan handla om att du vill påverka, utvecklas, ta ansvar, skapa resultat eller effektivisera, till exempel.

Fråga dig själv hur väl du tar vara på, och hänsyn till, dina drivkrafter i din roll som chef. Och hur skulle du vilja att det såg ut?

Kartlägg din kompetens

Nästa steg i din karriärplanering är att sätta ord på vad du är bra på. Vilka kunskaper och erfarenheter har du samlat på dig under livet? Hur har du använt dem? Vilka prestationer är du mest stolt över?

Många av dina erfarenheter och kunskaper kan förmodligen användas i andra roller och branscher än de du tidigare varit i. Det kallas ibland för transferkunskaper.

Dina egenskaper är också avgörande för hur väl du passar och trivs i olika roller och organisationer. Exempel på egenskaper är flexibel, ambitiös, diplomatisk och kommunikativ. Du hittar fler exempel på sidan Bygg ditt personliga varumärke.

På sidan Kompetensutveckling får du tips om hur du kartlägger din kompetens och identifierar utvecklingsbehov.

Kartlägg dina möjligheter

Utvecklingen i samhället, politiska beslut och konjunktur är exempel på faktorer som kan påverka olika branscher, arbetsgivare och yrkesroller.

Ta reda på vilka förutsättningar och krav som påverkar dig i din nuvarande eller framtida roll. Kanske behöver du stärka en del av din kompetens för att fortsätta vara attraktiv på den marknad där du vill jobba.

Betydelsen av omvärldsbevakning

Följ nyheter, branschtidningar och forum av olika slag. Delta aktivt i specialiserade grupper på till exempel Linkedin eller Facebook, med nyfikenhet och öppenhet inför att knyta nya kontakter. Dela med dig av dina egna erfarenheter i diskussioner, och ställ frågor för att lära dig av andra.

En grundlig omvärldsanalys kan öppna möjligheter som du inte visste fanns, men som hjälper dig att följa din passion och dina intressen. Genom att också göra dig själv synlig i rätt sammanhang exponerar du dig för nya möjligheter.

Profilera dig

Som en följd kan du upptäcka hur du kan profilera dig inom ditt intresseområde. Kanske kan du hitta en nisch eller ett expertområde där du kan ta en extra tydlig plats i diskussioner och debatter.

Mer om hur du kan profilera och marknadsföra dig själv hittar du på sidan Bygg ditt personliga varumärke.

Gör din utvecklingsplan

Beroende på vilket mål du har i din karriär, kan det vara bra att ta fram en utvecklingsplan. I utvecklingsplanen kan du identifiera hur du ska närma dig ditt långsiktiga mål, och vilka hinder du kan behöva hantera.  

Du kanske behöver identifiera flera kortsiktiga delmål och vilka steg du behöver ta för att nå dem.

Även om mål och planer ofta ändras längs vägen, finns det en vits med själva karriärplaneringsarbetet, eftersom det ger dig tillfälle att reflektera över din riktning och dina möjliga vägval.

Att tänka på när du byter karriär

Ibland kan din utvecklingsplan och dina karriärmål innebära att du behöver byta karriär. Det kan också hända att du tvingas byta karriär mot din vilja av orsaker som ligger utanför din kontroll.

Oavsett varför du byter karriär, finns det några saker som blir särskilt viktiga för din planering:

  • Ha tålamod och var realistisk.
  • Kartlägg din kompetens, dina transferkunskaper och dina möjligheter.
  • Se till att du har dokumenterat de resultat och de utmaningar du klarat av i din yrkesroll.
  • Våga be om hjälp och utnyttja ditt nätverk.
  • Våga lära dig nya saker.

Karriär kan betyda olika saker

”Att göra karriär” kan innebära olika saker för olika människor. För oss på Ledarna betyder det att du jobbar i en roll där du trivs, utvecklas och når de resultat du vill ha i ditt yrkesliv.

Det kan betyda att du söker dig till mer eller mindre ansvar, till en ny bransch eller en ny arbetsgivare. Det kan handla om att ”klättra” uppåt i hierarkin, eller att specialisera sig mer.

Hjälp med din karriärutveckling

Om du som medlem hos oss behöver råd och stöd när det gäller din karriär, kan du boka in ett samtal med någon av våra karriärrådgivare.

Rådgivaren kan hjälpa dig att identifiera dina drivkrafter och spetskompetenser för att skapa en konkret plan för din karriär. Du kan också bolla tankar och frågor som handlar om till exempel cv, anställningsintervju eller din Linkedin-profil.

Boka karriärrådgivning

Använd våra verktyg för karriärplanering

För medlemmar – logga in

Karriärrådgivning

Dags att gå vidare? Våra karriärrådgivare hjälper dig:

  • Granskning av personligt brev och cv.
  • Inför anställningsintervjun.
  • Sökvägar till ditt nya arbete.
  • Tips när du vill byta bransch.