Kompetensöverföring när du vill byta karriär

Kompetens som är överförbar från bransch till bransch och från roll till roll kan kallas för transferkompetens.

Om du har arbetat länge inom en bransch eller en yrkesroll får du med åren en större förtrogenhet med vissa situationer och arbetsmoment. Det kan vara allt från verksamhets- och affärslogik till olika organisationskulturer. Denna överförbara kompetens kan kallas för transferkompetens, eftersom det är färdigheter som du tar med dig till din nästa arbetsplats.

Vid intervjuer, kaffebord, styrelsesammanträden och utvecklingssamtal hör vi ofta människor referera till ”jag har lång erfarenhet” – utan att den långa erfarenheten alltid specificeras. Erfarenhet är en källa till kompetens, som i sin tur är överförbar till andra arbetsgivare, roller och branscher. Utmaningen är att sätta ord på den kompetens du besitter och att formulera det på ett sätt som är relevant för den roll du söker. När du lyckas med det blir du intressant för en ny arbetsgivare.

Karriärbyte – eller byta bransch?

När du går från en roll till en likvärdig, eller byter jobb inom samma bransch, kan det vara enkelt att identifiera erfarenheter och resultat som du har användning för på den nya arbetsplatsen. Men även när du byter bransch eller typ av roll – eller både och – behöver du sätta ord på kompetenser du tillägnat dig som är relevanta.

För att kunna bedöma vad som är dina transferkompetenser behöver du ha gjort din omvärldsanalys och tagit reda på vad som krävs i den nya rollen eller branschen. Du fogar samman dina kunskaper, erfarenheter och färdigheter med dina mål och din bild av omvärlden. Utifrån detta förpackar du sedan din kompetens i form av cv, Linkedinprofil, på intervjuer och även i ditt ”mindset”, det vill säga hur du ser på dig själv.

Omvärldsanalys

I omvärldsanalysen svarar du på frågor som: Vad påverkar dig, din yrkesroll och din bransch? Vilka branscher är intressanta? Vilka arbetsgivare är du nyfiken på? Vilka roller kan du tänkas söka?

Fundera också över hur dina jobbsökarstrategier påverkas av din omvärldsanalys. Är det hög- eller lågkonjunktur? Är det stor konkurrens om de jobb du vill ha som chef?

Exempel på kompetenser som kan överföras

 • Arbeta i en bransch präglad av stark förändring och tillväxt.
 • Arbeta i ledande befattning samt erfarenhet av att sitta i ledningsgrupp.
 • Framgångsrikt leda och utveckla verksamheter.
 • Budget- och resultatansvar.
 • Arbeta i politiskt styrda eller idéburna organisationer.
 • Förändringsarbete och utvecklingsprocesser.
 • Arbeta med Lean och erfarenhet att arbeta i projektform.
 • Arbeta med ett coachande förhållningssätt.
 • Arbeta i en internationell organisation.
 • Regulatoriska frågor och kunskaper om regelverksfrågor.
 • Kommunal och regional utveckling.
 • Branschförankring och ett stort kontaktnät.
 • Tekniskt baskunnande och stort intresse för ny teknik.
 • Arbeta med uppsökande försäljning med goda resultat.
 • Jobba med återförsäljare och byggandet av distributionsnät.
 • Arbeta systematiskt med logistik i en större organisation.
 • Samverka och förhandla med arbetstagarorganisationer.
 • Driva och utveckla affärer med inriktning på kostnadseffektiva processer, lönsamhet och kundnöjdhet.