Omställnings­studiestöd för chefer

Nu kan du som chef studera med studiestöd och därmed göra dig själv än mer attraktiv på arbetsmarknaden. Omställnings­studiestödet är ett resultat av att fack och arbetsgivare gemensamt ställt krav på staten att modernisera arbetsrätten.

Tanken med omställningsstudiestödet är att du som chef och ledare ska ha möjlighet att studera för att stärka din ställning på arbetsmarknaden. Det kan innebära att du studerar för att fördjupa dig i ditt yrke, till ett närliggande yrke eller kanske för att helt byta yrke eller bransch.

Om du är intresserad av att studera ska du först ta kontakt med din omställningsorganisation för att få vägledning och rådgivning. Omställningsorganisationen lämnar sedan yttrande till CSN vid ansökan om omställningsstudiestöd.

Bidrag och lån

Beviljas du ekonomiskt offentligt omställningsstudiestöd kan du få ett bidrag men också ett lån. Bidraget kan ersätta 80 procent av inkomsten, upp till ett maxbelopp. År 2023 är maxbeloppet för bidraget 5 143 kronor per vecka (vilket motsvarar 20 572 kr för 4 veckor) före skatt. Du kommer upp i maxbeloppet om du tjänar 27 863 kr eller mer per månad, före skatt. Hur mycket du kan låna beror också på din inkomst och maxbeloppet är cirka 12 500 kr i månaden. Studiestödet och lånet administreras av CSN.

Det ekonomiska omställningsstudiestödet ges i upp till 44 veckor om du läser på heltid. Läser du deltid kan det räcka längre.

Villkor för omställningsstudiestöd

För att få omställningsstudiestöd måste vissa villkor uppfyllas, exempelvis ska personen

  • vara mellan 27 och 62 år
  • ha arbetat minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren och minst 12 månader av de senaste 2 åren
  • läsa en utbildning som bidrar till att hens ställning på arbetsmarknaden stärks

Det finns även fler villkor som behöver uppfyllas.

Kollektivavtal kan ge mer

Arbetar du i en verksamhet som omfattas av kollektivavtal kan du få ett kompletterande ekonomiskt studiestöd.

Omställningsorganisationer

Omställningsorganisationerna ägs gemensamt av fack och arbetsgivare som har kollektivavtal och finns till för dig som vill studera mitt i livet eller som är uppsagd och önskar få stöd i denna process. Vilken omställningsorganisation du ska vända dig till beror på var du arbetar.

För dig som arbetar på en arbetsplats som inte har kollektivavtal eller om du är egenföretagare finns den offentliga omställningsorganisationen Nysteget som ger omställnings- och kompetensstöd till dig som är uppsagd från eller anställd på en arbetsplats utan kollektivavtal. De hjälper också till med yttranden till CSN för omställningsstudiestöd, en tjänst som även omfattar egenföretagare.

Frågor och svar om omställningsstudiestödet

Du kan få omställningsstudiestöd från och med det år du fyller 27 och till och med det år du fyller 62. Du ska vara etablerad på arbetsmarknaden och ha arbetat minst 8 år under de senaste 14 åren och minst 12 av de senaste 24 månaderna. Den utbildning du vill läsa måste också stärka din ställning på arbetsmarknaden.

All information om omställningsstudiestödet hittar du på csn.se.

Med omställningsstudiestödet kan du få upp till 80 procent av din inkomst i bidrag. 2023 är maxbeloppet för bidraget 5 143 kronor per vecka, vilket motsvarar 20 572 kr för 4 veckor, före skatt. Du kommer upp i maxbeloppet om du tjänar 27 863 kr eller mer per månad, före skatt. Du kan dessutom låna upp till cirka 12 500 kronor per månad, beroende på din inkomst.

Om din arbetsplats omfattas av kollektivavtal kan du ha tillgång till ett kompletterande studiestöd. Du ansöker om kompletterande studiestöd hos den omställningsorganisation din arbetsplats tillhör.

Tillsammans med omställningsstudiestödet från CSN kan dessa två ekonomiska stöd täcka upp till 80 procent av din lön, när du väljer att studera i stället för att arbeta.

All information om omställningsstudiestödet hittar du på csn.se.

Centrala studiestödsnämnden CSN betalar ut det offentliga omställningsstudiestödet.

Om ditt företag tillhör en omställningsorganisation är det den organisationen som betalar det kompletterande studiestödet. En förutsättning för att få det kompletterande studiestödet är att CSN beviljat omställningsstudiestöd.

En förutsättning för att ansöka om omställningsstudiestöd hos CSN är att en registrerad omställningsorganisation lämnat ett yttrande som innebär att det du vill studera stärker din ställning på arbetsmarknaden.

All information om omställningsstudiestödet hittar du på csn.se.

Du kan få stödet i 44 veckor men längre tid om du studerar på deltid. Studierna kan vara på heltid eller deltid; 60, 50, 40 eller 20 procent, och ska pågå i minst fem veckor som inte behöver vara sammanhängande.

All information om omställningsstudiestödet hittar du på csn.se.

Alla svenska utbildningar som ger rätt till studiemedel ska kunna ge rätt till omställningsstudiestöd. Det kan till exempel vara utbildningar på universitet, högskola, Komvux, folkhögskola eller yrkeshögskola. Även utbildningar som en omställningsorganisation finansierar kan ge rätt till omställningsstudiestöd.

Du kan bara få omställningsstudiestöd för studier som stärker din ställning på arbetsmarknaden. CSN måste därför få ett yttrande från din omställningsorganisation för att bevilja omställningsstudiestöd.

All information om omställningsstudiestödet hittar du på csn.se.

Om du arbetar i en organisation som har kollektivavtal kontaktar du den omställningsorganisation du tillhör. De flesta omställningsorganisationer vill att du deltar vid ett rådgivningstillfälle för att kunna lämna ett yttrande till CSN.

Omställningsorganisationen kan ge studievägledning och vara ett neutralt bollplank i dina tankar kring hur du kan stärka din kompetens.

Omställningsorganisationer

Om ditt företag inte har ett kollektivavtal eller om du är egenföretagare kontaktar du Nysteget.

För att få ta del av omställningsstudiestödet behöver du först ta kontakt med din omställningsorganisation för att få rådgivning och ett yttrande till CSN.

  • Ta reda på vilken omställningsorganisation du tillhör och kontakta dem för rådgivning och för att få hjälp med att skriva ett yttrande till CSN.
  • Planera dina studier och sök utbildningen.
  • Ansök genom att logga in på Mina sidor på csn.se.
  • Vänta på att CSN fattar beslut om din ansökan.

Mer information om ansökningsprocessen hittar du i CSN:s checklista.

Det är två ansökningsomgångar per år:

  • Från 1 oktober kan du ansöka för studier som påbörjas under första kalenderhalvåret året därpå.
  • Från 1 april kan du ansöka för studier som påbörjas under andra kalenderhalvåret.

All information om omställningsstudiestödet hittar du på csn.se.

Rätten till ledighet regleras av studieledighetslagen. Du bör ansöka om ledighet minst 6 månader i förväg. Arbetsgivaren kan ha rätt att skjuta upp ledigheten, både enligt lag och kollektivavtal. Kontakta oss för rådgivning om din arbetsgivare inte beviljar dig ledighet.

Du som arbetar hos en arbetsgivare som har kollektivavtal kan oftast få mer stöd i form av rådgivning, men också i form av köpt utbildning eller ytterligare ekonomiskt stöd.

Hos flera av omställningsorganisationerna kan du få ett kompletterande studiestöd. Tillsammans med bidraget från CSN kan det täcka upp till 80 procent av den minskade inkomsten upp till ett tak på 5,5 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbeloppet uppgår till 74 300 kr år 2023. Om du har en högre inkomst än så kan det kompletterande studiestödet fylla ut upp till 65 procent av inkomsten upp till ett tak på tolv inkomstbasbelopp per år.

Kontakta din omställningsorganisation för att få veta mer.

Omställningsorganisationer

Vilken omställningsorganisation du tillhör beror på var du arbetar.

Omställningsorganisationer

Ja, vd omfattas av omställningsstudiestöden från CSN. Du som är anställd i en organisation som har ett kollektivavtal ska kontakta din omställningsorganisation för att få rådgivning från dem samt yttrande till CSN. Finns inget kollektivavtal kontaktar du Nysteget.

Ja, du omfattas. Ta kontakt med Nysteget.

Har du tidigare omfattats av någon annan omställningsorganisation kan det vara möjligt att du kan omfattas av ett efterskydd, så kontakta även dem.

Omställningsorganisationer

Ja, om du arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna och du även i övrigt uppfyller villkoren.

All information om omställningsstudiestödet hittar du på csn.se.

Varselakuten. Allt du behöver veta som chef och anställd i en varselsituation.