Kompetensutveckling

Din kompetens är en kombination av dina egenskaper, din fackkunskap och dina erfarenheter. Kompetenserna, kombinerade med dina drivkrafter, säger något om hur bra du passar för olika roller och arbetsuppgifter.

Kartlägg och reflektera över din kompetens

Om du planerar att byta jobb, eller om din nuvarande roll förändras, är det bra att kartlägga din kompetens. Dels hjälper det dig att reflektera över ditt nästa steg, dels är det en grund för hur du kan presentera dig när du söker nytt jobb. Kartläggningen går ut på att du funderar över vilka egenskaper, erfarenheter och kunskaper du har som är relevanta för det du vill göra.

En enkel metod för kartläggning är att notera vilka uppgifter som fyller dina arbetsdagar. Försök sedan svara på vilka erfarenheter, kunskaper och egenskaper som gör att du klarar av de olika uppgifterna. Nu borde du ha början till en kartläggning av de kompetenser du använder i din nuvarande roll.

Här kan du läsa mer om hur du bygger ditt personliga varumärke och hur du presenterar dig när du ska söka jobb som chef.

Du som är medlem kan ta hjälp av våra verktyg för karriärplanering.

Kompetensutveckling

Du kanske upptäcker att det finns luckor i din kompetens, som hindrar dig från att utvecklas så som du vill eller söka en tjänst du vill ha. Det finns många olika sätt att fylla luckorna och utveckla din kompetens. Utbildning kanske är det mest uppenbara alternativet, men det kan också handla om att prova på nya arbetssätt eller arbetsuppgifter, läsa fackböcker eller ta hjälp av en mentor.

Rollen som chef ställer olika krav på kompetens beroende på hur ansvaret och uppdraget ser ut. Ditt behov av kompetensutveckling kan handla om så skilda saker som:

  • motiverande ledarskap och lönesättning
  • rekrytering
  • arbetsrätt
  • arbetsmiljöansvar
  • jämställdhet och inkludering
  • vd:s ansvar och plikter
  • verksamhetsutveckling
  • affärsutveckling
  • branschkunskap

Vi erbjuder kurser och webbinarier kring flera av dessa ämnen.

Ta ansvar för din kompetensutveckling genom att kartlägga dina behov och möjligheter med jämna mellanrum.

Utveckla din kompetens med ledarskapsutbildningar

Det finns många olika typer av ledarskapsutbildningar du kan gå för att utveckla din kompetens som chef. Det kan gälla allt från företagsledning och juridik till kommunikation och coachning.

utbildning.se kan du söka bland ledarskapsutbildningar hos olika utbildningsföretag. Som medlem i Ledarna har du alltid rabatt på utbildningar hos Chefakademin.

Verktyg för kartläggning

Du som är medlem kan ta hjälp av våra digitala verktyg för att kartlägga din kompetens och dina drivkrafter: Verktyg för karriärplanering.

Boka en tid med en av våra karriärrådgivare om du behöver råd och stöd när det gäller din karriär. Läs mer och boka på sidan Karriärrådgivning.