Omställningsstudiestöd egenföretagare

Omfattas egenföretagare av omställningsstudiestödet?

Svar

Ja, du omfattas. Ta kontakt med Nysteget.

Har du tidigare omfattats av någon annan omställningsorganisation kan det vara möjligt att du kan omfattas av ett efterskydd, så kontakta även dem.

Omställningsorganisationer