Rådgivning

Vad är det för rådgivning jag kan få?

Svar

Om du arbetar i en organisation som har kollektivavtal kontaktar du den omställningsorganisation du tillhör. De flesta omställningsorganisationer vill att du deltar vid ett rådgivningstillfälle för att kunna lämna ett yttrande till CSN.

Omställningsorganisationen kan ge studievägledning och vara ett neutralt bollplank i dina tankar kring hur du kan stärka din kompetens.

Omställningsorganisationer

Om ditt företag inte har ett kollektivavtal eller om du är egenföretagare kontaktar du Nysteget.